De Tandem staakt op 30 en 31 januari 2020

Leerkrachten willen het allerbeste onderwijs geven aan hun leerlingen. Om dat te kunnen doen moet er veel veranderen, daar zijn structurele investeringen voor nodig. Dat is waarom er opnieuw een staking is uitgeroepen op 30 en 31 januari a.s.

Onderwijs in de actiestand
Het onderwijs staat al geruime tijd in de actiestand. In januari 2019 is er een eis voor 4 miljard (voor het gehele onderwijs) neergelegd bij de regering. Tot op heden is deze eis nog niet ingewilligd en is er in 2019, verspreid door het hele land, een aantal keren gestaakt. De opkomst en de actiebereidheid hiervoor was enorm.

Problemen bij vervanging
De reden voor de enorme actiebereidheid is het feit dat we afstevenen op een tekort van 10.000 leerkrachten. Dit betekent dat er niet voor iedere groep een leerkracht is. Als er iemand ziek wordt zal er geen vervanging zijn. Als school probeer je dan de leerlingen het beste te geven wat je op dat moment te bieden hebt. Hiervoor zijn verschillende oplossingen.
1. Een onderwijsassistent of stagiaire voor de groep zetten. De leerlingen krijgen dan wel les, maar deze (zeer gewaardeerde) collega's zijn (nog) niet bevoegd en kunnen dus niet de hoogstaande onderwijskwaliteit bieden die een gediplomeerde leerkracht wel biedt.
2. Verdelen van leerlingen over andere groepen. De leerkracht die op dat moment deze leerlingen opvangt, krijgt er zomaar 5 tot 7 leerlingen bij. Hierdoor heeft hij/zij minder tijd en ruimte om alle leerlingen op een goede manier te helpen. De groep wordt dan zo groot, dat de rust om te leren ver te zoeken is.
3. Vervanging door IB en/of directieleden. Het werk van IB en/of directieleden blijft dan liggen. Dit levert dan weer extra werkdruk op.
4. Leerlingen naar huis sturen. De consequentie is dan dat leerlingen helemaal geen onderwijs krijgen en dat de ouders opvang moeten regelen.
U zult begrijpen dat geen van bovenstaande oplossingen de voorkeur heeft. Het zijn geen goede oplossingen en doen de onderwijskwaliteit geen goed.

Grote groepen en Passend Onderwijs
Naast bovenstaande problematiek, speelt ook de omvang van de groepen een rol in de kwaliteit.  Sommige groepen zijn zo groot dat je de leerlingen niet de individuele aandacht kunt geven die zij nodig hebben. Niet omdat de leerkracht niet wil helpen maar omdat het gewoon niet sneller gaat. Want iedere leerling die een vraag heeft of het niet snapt wil je zo goed mogelijk helpen. Als dat niet lukt dan is dat zeer frustrerend.

Door de invoering van passend onderwijs worden leerlingen minder snel doorverwezen naar het speciaal (basis)onderwijs. Deze leerlingen blijven dus in een reguliere klas op een reguliere school. Sommige van deze leerlingen hebben ernstige gedrags- of leerproblemen. Als leerkracht wil je er ook graag voor deze leerlingen zijn.

Structureel geld
Op 1 november 2019 is er eenmalig 460 miljoen euro ter beschikking gekomen voor het onderwijs. Dat is een beginnetje. Met dit geld kunnen we ongeveer een jaar de genoemde problemen oplossen. En na dat jaar?? Daarom is er structureel geld nodig om bijvoorbeeld onderwijsassistenten of meer leerkrachten aan te nemen om de beschreven problematiek op te lossen.

Goed onderwijs voor ieder kind, dat is waar we voor gaan!

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019