OUDERS en SCHOOL

Het belang van een goede samenwerking tussen ouders en school is groot. Als een tandem werken ouders en school samen om “hun kind” met zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfrespect voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en op het functioneren in een voortdurend veranderende samenleving. 

Wij vinden communicatie tussen ouders en school erg belangrijk. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op onze school. Om deze doelstelling te realiseren, maken wij gebruik van de service van “Digiduif”. Digiduif geeft ons de mogelijkheid u zowel via e-mail, maar ook in bijzondere gevallen via SMS te bereiken. Voor het maken van de gespreksplanning voor de ouderavonden, maken wij eveneens gebruik van deze service.

Naast de jaarlijkse informatieavond zijn er per jaar drie oudergesprekken gepland. Daarnaast is er voor of na schooltijd meestal wel even tijd om met de groepsleerkracht of een lid van de directie kleine zaken te bespreken. Zijn er zaken die meer tijd vragen, dan kan er een afspraak gemaakt worden met de groepsleerkracht en/of de directie. Wij vinden het van belang dat er bij een voorkomend probleem zo snel mogelijk contact gezocht wordt met de school. Dit geldt natuurlijk ook in omgekeerde richting.

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019