Huiswerkbeleid De Tandem

Op onze school wordt er voor verschillende vakken, huiswerk gegeven om het leerproces op school te ondersteunen. Door ook thuis te oefenen, kan dit de vaardigheid van de kinderen vergroten.

Daarnaast kan ook huiswerk meegegeven worden om een bepaald gedeelte van de leerstof te herhalen of extra in te oefenen (bijvoorbeeld de tafels). Deze vorm van huiswerk wordt meestal in overleg met kinderen en de ouders opgegeven.

Het leren/maken van huiswerk is in groep 7 en groep 8 ook een leerdoel op zich als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Doelstellingen

Door het geven van huiswerk willen wij bij onze kinderen een goede leer- en werkhouding aanleren. Andere doelen zijn:
• het verwerken en inoefenen van de leerinhouden
• het leren leren; huiswerk als gewoontevorming om een zekere werkhouding en werkdiscipline aan te leren (verantwoordelijkheid).
• het leren zelfstandig te werken door zelf doelen te stellen, te plannen, een geschikte strategie te kiezen, zelf problemen op te lossen, zichzelf te motiveren en blijvend te concentreren. (Dit als voorbereiding op het voortgezet onderwijs)

Verwachtingen naar de ouders
• zorgen voor goede omstandigheden waarin het huiswerk kan worden gemaakt (o.a. een rustige omgeving, aan tafel, geen tv, etc.) De voorkeur gaat uit naar een vast tijdstip op de dag
• een positieve instelling ten aanzien van huiswerk
• het kind aansporen om ermee te beginnen
• regelmatig meeluisteren als het kind hardop leest
• in geval van problemen dit zo vlug mogelijk signaleren en doorgeven aan de leerkracht
• het kind aansporen om netjes en verzorgd te werken
• het kind regelmatig de les overhoren
• de verantwoordelijkheid aan het kind laten, lukt het niet hulp bieden

Spreekbeurten: download hier het stappenplan spreekbeurt 

Werkstukken: download hier het boekje werkstuk 

Boekbesprekingen: download hier het stappenplan boekbespreking 

 

Taalactief themawoorden groep 8: 

Klik hier: thema 1 groep 8

Klik hier: thema 2 groep 8

Klik hier: thema 3 groep 8

Klik hier: thema 4 groep 8

Klik hier: thema 5 groep 8

Klik hier: thema 6 groep 8

Klik hier: thema 7 groep 8

Klik hier: thema 8 groep 8

 

Taalactief themawoorden groep 7: 

Klik hier: thema 1 groep 7

Klik hier: thema 2 groep 7

Klik hier: thema 3 groep 7

Klik hier: thema 4 groep 7

Klik hier: thema 5 groep 7

Klik hier: thema 6 groep 7

Klik hier: thema 7 groep 7

Klik hier: thema 8 groep 7

 

Taalactief themawoorden groep 6: 

Klik hier: thema 1 groep 6

Klik hier: thema 2 groep 6

Klik hier: thema 3 groep 6

Klik hier: thema 4 groep 6

Klik hier: thema 5 groep 6

Klik hier: thema 6 groep 6

Klik hier: thema 7 groep 6

Klik hier: thema 8 groep 6

 

Taalactief themawoorden groep 5:

Klik hier: thema 1 groep 5

Klik hier: thema 2 groep 5

Klik hier: thema 3 groep 5

Klik hier: thema 4 groep 5

Klik hier: thema 5 groep 5

Klik hier: thema 6 groep 5

Klik hier: thema 7 groep 5

Klik hier: thema 8 groep 5

 

Taalactief themawoorden groep 4: 

Klik hier: thema 1 groep 4

Klik hier: thema 2 groep 4

Klik hier: thema 3 groep 4

Klik hier: thema 4 groep 4

Klik hier: thema 5 groep 4

Klik hier: thema 6 groep 4

Klik hier: thema 7 groep 4

Klik hier: thema 8 groep 4

 

Samenvattingen:

Aardrijkskunde

pdfAardrijkskunde groep 5 samenvattingen in stripvorm

pdfAardrijkskunde groep 5 samenvattingen

pdfAardrijkskunde groep 6 samenvattingen in stripvorm

pdfAardrijkskunde groep 6 samenvattingen

pdfAardrijkskunde groep 7 samenvattingen in stripvorm

pdfAardrijkskunde groep 7 samenvattingen

pdfAardrijkskunde groep 8 samenvattingen in stripvorm

pdfAardrijkskunde groep 8 samenvattingen

 

Natuur

pdfNatuur groep 5 samenvattingen

pdfNatuur groep 6 samenvattingen

pdfNatuur groep 7 samenvattingen

pdfNatuur groep 8 samenvattingen

 

Geschiedenis

pdfGeschiedenis groep 5 1 t/m 4

pdfGeschiedenis groep 5 5 t/m 8

pdfGeschiedenis groep 5 9 t/m 12

pdfGeschiedenis groep 5 13 t/m 16

pdfGeschiedenis groep 5 17 t/m 20

pdfGeschiedenis groep 5 21 t/m 24

 

pdfGeschiedenis groep 6 1 t/m 4

pdfGeschiedenis groep 6 5 t/m 8

pdfGeschiedenis groep 6 9 t/m 12

pdfGeschiedenis groep 6 13 t/m 16

pdfGeschiedenis groep 6 17 t/m 20

pdfGeschiedenis groep 6 21 t/m 24

 

pdfGeschiedenis groep 7 1 t/m 4

pdfGeschiedenis groep 7 5 t/m 8

pdfGeschiedenis groep 7 9 t/m 12

pdfGeschiedenis groep 7 13 t/m 16

pdfGeschiedenis groep 7 17 t/m 20

pdfGeschiedenis groep 7 21 t/m 24

 

pdfGeschiedenis groep 8 1 t/m 4

pdfGeschiedenis groep 8 5 t/m 8

pdfGeschiedenis groep 8 9 t/m 12

pdfGeschiedenis groep 8 13 t/m 16

pdfGeschiedenis groep 8 17 t/m 20

pdfGeschiedenis groep 8 21 t/m 24

 

 

 

 

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019