HET TEAM

301619VG TEAM

 

De formatie (het aantal leraren) waar een school jaarlijks recht op heeft is gebaseerd op het aantal kinderen. Met het groeien of krimpen van het aantal kinderen wordt de formatie elk schooljaar groter of kleiner. Binnen de beschikbare formatie worden de volgende functies onderscheiden:

  • Directeur
  • Adjunct-directeur
  • Gespecialiseerde leerkracht (LB functie; o.a. Interne Begeleider, Plusgroepleerkracht)
  • Leerkracht (LA functie)

De school kan er voor kiezen vanuit de beschikbare functies tijd vrij te maken om andere taken te laten vervullen. Op De Tandem wordt aan het eind van elk schooljaar bekeken hoe de leerlingaantallen voor het volgend schooljaar uitpakken en hoe groepen het best kunnen worden samengesteld. Daarnaast wordt standaard een aantal uren vrijgespeeld voor specifieke taken. Het gaat hierbij om uren voor o.a.: Interne Begeleiding en coördinatie ICT.

De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De directie is verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen binnen de school. De directeur is daarbij eindverantwoordelijk. De directie streeft ernaar dat in ieder geval één van beiden op school aanwezig is. In het algemeen stelt de directie zich erg toegankelijk op. Dit betekent dat zij met name voor ouders/verzorgers gemakkelijk te spreken zijn.

Voor de zomervakantie wordt de groepsverdeling bekend gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Tevens wordt hierbij aangegeven hoe het ondersteunend personeel wordt ingezet. Binnen onze school werkt een deel van het personeel fulltime, terwijl een ander deel parttime werkt. In bepaalde gevallen worden parttimers aan elkaar gekoppeld in een duobaan. Als duo krijgen zij dan de verantwoordelijkheid over een groep. Op De Tandem streven we ernaar om maximaal twee verschillende gezichten per week voor een groep te hebben.

TAAKVERDELING SCHOOLJAAR 2020-2021

Directie:  
Directeur  Juf Marjan Kool
Adjunct Meneer Michel Maag

 

Groepsverdeling:     
     
groep 1/2  Juf Karen Lenstra  
groep 3 Juf Iris Gremmen    
groep 4 Juf Maja de Vries (ma di) Juf Jolanda Fraas (wo do vr)
groep 5 Juf Albertine Meijerink   
groep 6 Meneer Turgay Voppen  
groep 7 Juf Brigitte Veldhuis (ma di) Meneer Michel Maag (di wo do vr)
groep 8 Juf Annemieke Tempelman (ma di wo) Juf Katja Meijer (do vr)

Interne begeleiding: Juf Yvonne Talens (di wo do)

Onderwijs ondersteunend personeel: Meneer Henk Stroobach (conciërge), Juf Ans van Vugt (onderwijsassistente) 

Extra onderwijskundige hulp en vervanging duurzame inzetbaarheid:   Juf Maja de Vries en Juf Brigitte Veldhuis

Verder biedt De Tandem jaarlijks ruimte aan stagiaires vanuit de Pedagogische Academie Primair Onderwijs (PABO). Deze studenten zijn meestal afkomstig van de Academie Pedagogiek en Onderwijs (voorheen Saxion Hogeschool). Het gaat er daarbij om dat zij praktijkervaring opdoen in een basisschool. Afhankelijk van het studietraject dat zij hebben afgelegd, kan er sprake zijn van het geven van enkele lessen tot het zelfstandig voor een groep staan gedurende meerdere dagen. De groepsleraar blijft hier uiteindelijk verantwoordelijk voor de te geven lessen.
Daarnaast bieden wij ook stageplaatsen aan studenten van het ROC Twente; o.a. administratief medewerker, ICT’ers, klassen- en onderwijsassistenten.

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019