PLUSGROEP

Plusgroep OBS De Tandem

Sinds het schooljaar 2014/2015 heeft De Tandem een plusgroep met leerlingen uit groep 5 t/m 8.
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (term die gehanteerd wordt op De Tandem) op meerdere vakgebieden en die behoefte hebben aan extra uitdaging, naast het extra werk in de klas, nemen in samenspraak met de ouders deel aan de plusgroep. Het samenwerken tussen leerlingen uit verschillende groepen wordt gestimuleerd; dit draagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen.
Daarnaast moeten de leerlingen ook over een grote mate van zelfstandigheid beschikken.

Het onderwijs in de Plusgroep is projectmatig en oplossingsgericht. In projectvorm worden er opdrachten gedaan, waarbij zelf ontdekken en informatie zoeken centraal staat. De leerkracht is begeleider i.p.v. leider. Gebaseerd op onderzoeken naar Plusgroepen in Nederland is besloten om te werken met het TASC-model. Dit model is een cyclus die bij elke opdracht gevolgd wordt. Dit geeft sturing en richting aan de te doorlopen stappen. Op dit moment wordt er o.a. gewerkt aan het groepsproject: 3d-kanjers, waarbij de leerlingen zelf een 3d-printer in elkaar hebben gezet.

PLUSGROEP

Plusgroep 17 januari 2018

Inmiddels zijn we alweer in 2018 beland! 
In de Plusgroep hebben de kinderen al diverse opdrachten uitgevoerd. 
Een aantal voorbeelden van opdrachten:
- Het maken van een familiestamboom
- Onderzoek naar vervoersmiddelen in de geschiedenis
- Het maken van een berg d.m.v. klei
- Onderzoek naar de telefoon
Als een opdracht afgerond is, volgt er een evaluatie. De Plusgroepleerkracht en de kinderen zelf vullen deze in en bespreken deze met elkaar. Hierna mogen de kinderen een nieuwe opdracht kiezen. Hiervoor gebruiken we vooral Plustaak Wereldorientatie voor groep 5 t/m 8, maar ook mag er naar vrij inzicht een opdracht gekozen of bedacht worden.

Sinds een aantal maanden hebben we een proefabonnement op Languagenut. In deze online omgeving kunnen vreemde talen geleerd worden. Na die proefabonnementen hebben we het idee dat dit een waardevolle aanvulling is op de Plusgroep. Daarom hebben we nu een jaarlicentie aangeschaft.
Alle kinderen hebben een eigen account, waarmee ze eventueel ook thuis kunnen werken met de site. Languagenut biedt per taal zowel luisteren, spreken als schrijven aan. Een mooi compleet pakket dus en een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Om 10.00 u. kijken we altijd een filmpje met een onderwerp dat interessant kan zijn voor de Plusgroep. Vanaf volgende week komt er steeds een andere leerling aan de beurt om een filmpje te presenteren.

Als laatste nieuws: de kinderen van groep 7 & 8 in de Plusgroep beginnen binnenkort weer met "Leren leren". Hierover volgt nog meer informatie via Digiduif.