PLUSGROEP

Plusgroep OBS De Tandem

Sinds het schooljaar 2014/2015 heeft De Tandem een plusgroep met leerlingen uit groep 5 t/m 8.
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (term die gehanteerd wordt op De Tandem) op meerdere vakgebieden en die behoefte hebben aan extra uitdaging, naast het extra werk in de klas, nemen in samenspraak met de ouders deel aan de plusgroep. Het samenwerken tussen leerlingen uit verschillende groepen wordt gestimuleerd; dit draagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen.
Daarnaast moeten de leerlingen ook over een grote mate van zelfstandigheid beschikken.

Het onderwijs in de Plusgroep is projectmatig en oplossingsgericht. In projectvorm worden er opdrachten gedaan, waarbij zelf ontdekken en informatie zoeken centraal staat. De leerkracht is begeleider i.p.v. leider. Gebaseerd op onderzoeken naar Plusgroepen in Nederland is besloten om te werken met het TASC-model. Dit model is een cyclus die bij elke opdracht gevolgd wordt. Dit geeft sturing en richting aan de te doorlopen stappen. 

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019