FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

september 2019

Hard werken tijdens onze gouden weken
Op dinsdag 27-8-2019 zijn we  het nieuwe schooljaar gestart met feestelijke spuiters en een harde knal. De eerste dagen in de groepen staan in het teken van ontmoeting, sociale veiligheid en groepsvorming door samen afspraken te maken en gedragslessen te volgen. Samen met de ouderraad hebben we weer materialen aangeschaft om het bewegen in de pauzes te stimuleren. OR, dank jullie wel! Ook voor de pannakooi hebben we nieuwe afspraken gemaakt zie de SocialSchools van maandag 26-8-2019

S.O.S. formulier 2019-2020
In de eerste week ontvangt u van ons het S.O.S.- formulier. Het is de bedoeling dat u dit formulier z.s.m. voor (al) uw kind(eren) inlevert bij de leerkracht van uw kind. 

Schoolgids 2019-2020
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2019-2020 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Alle leerlingen tot 14.00 uur naar school
Speciaal voor de ouders van de leerlingen groep 1,2 en 3 nog even een reminder: Vanaf dit schooljaar gaat De Tandem ook op woensdag tot 14.00 uur naar school!

Voorlezen groepen 1/2 Houdt u ook van voorlezen? Geef u op.
Het voorlezen door ouders in de groep ½ willen we weer zo snel mogelijk starten. U kunt zich opgeven op de lijst, die op het speelhuis in de kleuterhal hangt.

Startgesprekken
In de week van 2 en 9 september vinden de startgesprekken in de groepen plaats. Deze gesprekken zijn in principe alleen met de ouders. Het doel is om kennis te maken met u als ouders. Wij vinden het belangrijk dat u uw kind voorstelt en dat u vertelt wat belangrijk is voor uw kind op school om goed tot leren te kunnen komen. Alleen de primaire ouder heeft zich in kunnen schrijven, dus vergeet uw partner of ex niet op de hoogte te stellen van datum en tijd.

Informatieavonden?
Met uitzondering van groep 8, hebben wij dit  jaar wederom geen informatieavond meer gepland. In plaats hiervan ontvangen de ouders binnenkort informatie van de groepen ‘op papier’.
Tijdens de informatieavond van groep 8 zullen ouders o.a. worden geïnformeerd over de verschillende soorten Voortgezet Onderwijs. Op woensdagavond 18 september a.s. tussen 19.00 en 19.45 uur worden de ouders van groep 8 op school verwacht. 

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Woensdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.
Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld).

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen,  en op hun Chromebook etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma.
Tenslotte gaan de kleuters dagelijks naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:

Ochtendpauze
10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5
10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze
11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7
12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze
11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8
12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Kinderpostzegelactie 2019
Op woensdag 25 september a.s. om 12.00 uur gaat de Kinderpostzegelactie 2018 van start. Ruim 200.000 Nederlandse kinderen uit de groepen 7 en 8 zwermen uit om bestellingen op te halen.

Ook De Tandem doet wederom mee aan deze actie. Dat betekent dat de leerlingen uit groep 7 en 8 op deze dag dus al om 12.00 uur vrij zijn en dus niet lunchen op school. Verdere informatie over de Kinderpostzegelactie 2019 kunt u vinden op: www.kinderpostzegels.nl

Ontruimingsoefening
In september wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen worden hier door de leerkracht(en) op voorbereid.

Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020
Het is op school gebruikelijk dat ouders jaarlijks een bijdrage (mede bepaald door de MR) betalen aan de OR. Deze vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die buiten het normale lesprogramma vallen. Hierbij moet u o.a. denken aan: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest en de Tandemdisco.

De schoolreis en schoolkampbijdrage wordt volledig ingezet voor dit doel. Mocht u dit niet kunnen betalen dan heeft de gemeente Almelo hier een budget voor gereserveerd, dat u kunt aanvragen via www.stichtingleergeld.nl/Almelo. Zo blijft voor iedereen de schoolreis betaalbaar en kan iedereen mee op reis.

De OR heeft met ingang van dit schooljaar een nieuwe penningmeester, mevrouw Miranda Brouwers. Binnenkort wordt u geïnformeerd over  de betreffende bedragen en de betalingsmogelijkheden.

Muzieklessen groep 4
Cultuureducatie is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit. Zò belangrijk dat onze overheden daarin willen investeren, waardoor alle kinderen kennis kunnen maken met kunst en cultuur.

De gemeenten Almelo en Enschede hebben er in dat kader voor gekozen om (ook) te investeren in muziekonderwijs en stellen subsidie beschikbaar, waardoor alle leerlingen uit de groepen 4 gratis een

Algemene Basiscursus (ABC) muziek volgen. Deze lessen worden gegeven door vakdocenten van Kaliber Kunstenschool. Groep 4 krijgt dus elke week drie kwartier een muziekles van een vakdocent.

Lege batterijen? Lever ze in!
Sinds enkele jaren staat er in de hal een inzamelton voor lege batterijen. Voor de ingezamelde lege batterijen krijgt de school punten, hiermee kan spel- en speelmateriaal bij elkaar worden gespaard. Goed dus voor de school én voor het milieu.
Lever dus snel je lege baterijen in!

Het Tandemteam wenst iedereen een heel fijn en gezond schooljaar 2019/2020 toe!


Almelo Allee-loop op 29 september 2019
Op 29 september 2019 vindt de zesde editie plaats van de Almelo Allee-loop. Dit is een uniek evenement omdat meer dan 1200 hardlopers, wandelaars en fietsers deelnemen en genieten van stad, platteland en mooie natuur. Ik breng dit graag bij u onder de aandacht.  Op https://almeloallee.nl/ treft u de nodige informatie aan.

Een aantal van uw leerlingen doet ieder jaar mee en dat aantal is groeiende. Zelfs is er een school waarbij dit een onderdeel is waarvoor leerlingen punten verdienen voor hun rapportcijfer. Sporten en bewegen, op welke wijze dan ook, ondersteunen en stimuleren wij van harte. Zo ook de Almelo Allee. Doel van dit mailtje is om u op dit evenement te attenderen en u te vragen om binnen uw scholen hier leerkrachten en leerlingen voor te enthousiasmeren.

Evenementen als deze willen we graag onder uw aandacht brengen omdat ze bijdragen aan een gezonde leefstijl en tevens goed zijn voor een stukje “Almelo Promotion”.

Met vriendelijke groet, Arjen Maathuis (Wethouder sport)

Schaakvereniging Almelo
5 introductie schaaklessen samen voor 1 euro!
Aanvangstijd 14.30 uur woensdag
Datum 11, 18 en 25 september/ 2 en 9 oktober 2019
Aanvangstijd 18.15 uur de vrijdag groep datum 13, 20, 27 sept. en 4, 11 okt.
Les duur 1.30 uur voor beginners vanaf 6 jaar

Ouders en kinderen die een kijkje willen nemen zijn van harte welkom in Wijkcentrum de Schelf Binnenhof 51-53 7608 KH Almelo.
Wij geven les en spelen op vrijdag van 18.15 tot 19.30 uur. Voor informatie over het jeugdschaken kunt u terecht bij:
So Ching Liu, 0628649051 s.c.liu@alumnus.utwente.nl of Daniel Rameaux, 0546 827742 d.rameaux@outlook.com

Zie ook de flyers op de prikborden.

---

Jeugdfonds Almelo kan u mogelijk ondersteunen bij het betalen van uw schoolreis- en kampgeld (flyer_Jeugdfonds_Almelo_leergeld_2019)
Veel ouders hebben de ouderbijdrage van 2018/2019 inmiddels overgemaakt. Binnenkort gaan de groepen weer op schoolreis. We verzoeken de ouders die het schoolreisgeld (€30,-) nog niet hebben overgemaakt, dit zo spoedig mogelijk te doen. De volledige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 45,00 per kind per jaar. De bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00.  

De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Leerlingen die na januari op school komen, betalen alleen de schoolreisbijdrage (€30,-).   

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer  
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, o.v.v. ‘ouderbijdrage 2018-2019’ en de naam en groep van uw kind(eren). 

Onze leerlingen zijn dik tevreden over De Tandem, een 8,6 krijgen wij!!!
Jaarlijks peilen wij de sociale veiligheid middels het  leerlingentevredenheidsonderzoek van Met het gemiddelde 'rapportcijfer' van 8,6, tijdens de afname in april 2019, zijn wij zeer tevreden.

Aanmelden driejarige kan weer!
In verband met de planning voor schooljaar 2019/2020 is het voor ons prettig om inzichtelijk te krijgen, welke jonge broertjes en zusjes wij kunnen verwelkomen in de loop van het nieuwe schooljaar.

Problemen/onduidelijkheden? Kom langs!
Als u iets hoort of ziet bij ons op school waarvan u denkt: “Klopt dit wel?” of “Hier ben ik het niet mee eens!”, loop dan even na 14.00 uur de school binnen of bel met de leerkracht. Praten bij het hek of op het plein verandert niets aan een situatie, in gesprek gaan met de leerkracht kan duidelijkheid bieden en bijdragen aan een gezamenlijke oplossing.

In principe zijn onze groepsleerkrachten de eerste aanspreekpunten. Soms hebben we andere afspraken, maar we maken graag een afspraak met u. Daarna kan er, eventueel samen met de groepsleerkracht, een gesprek met de directie volgen.

Nieuwe sportshirts voor De Tandem
Tijdens het schoolvoetbaltoernooi 2019 spelen de leerlingen van De Tandem de wedstrijden in onze prachtige nieuwe sportshirts. De shirts kwamen tot stand dankzij drie Almelose ondernemers, met kinderen op De Tandem. 

Antiekhandel Steen, logos
R&R bouwwerken en
Seba montage en afbouw 
prijken met hun logo’s op de achterzijde van onze nieuwe sportshirts.

De leerkrachten en de leerlingen zijn erg dankbaar voor de mooie shirts en hopen dat de leerlingen hierdoor nog meer sportief plezier beleven tijdens de sporttoernooien. Nogmaals dank aan alle sponsoren.  

 

--

Afhaalpunt in IKC Schelfhorst Locatie OBS De Tandem

Uw boeken bijna thuisbezorgd!
Is de Bibliotheek Almelo te ver weg of lastig om er te komen en woont u in de buurt van OBS De Tandem? Bibliotheek Almelo maakt het u makkelijker met een afhaalpunt in OBS De Tandem, aan Havezathe 97, 7608 CL  Almelo.

Hoe werkt het: 

  • Reserveer elk boek dat u maar wenst via www.bibliotheekalmelo.nl
  • Vul het gewenste afhaalpunt in
  • Het boek bezorgen wij zo spoedig mogelijk
  • U haalt het boek uit de afhaalkast van de Bibliotheek in de schoolhal
  • Het boek is al geleend op uw bibliotheekpas

Weet u dat:

  • U ook snel en makkelijk kunt reserveren via de Bibliotheek Wise app op telefoon of tablet?
  • U alle boeken op het afhaalpunt kunt inleveren ook al zijn ze ergens anders geleend?
  • U een uitleentermijn van 3 weken hebt maar er extra transportdagen bij komen?
  • Alle boeken en dus ook de nieuwste te reserveren zijn?

Openingstijden van het afhaalpunt : maandag t/m vrijdag  van 8.30 – 17.00 uur (Tijdens schoolvakanties gesloten)

Voor meer informatie: Jenette Koster-Rekers (jkoster@bibliotheekalmelo.nl)

--

Mijn kind is ziek of moet onverwacht naar de dokter en dan?
U meldt uw kind altijd af via de telefoon op nummer 0546-492337! Wij zien meldingen in Social Schools vaak te laat, daarom bovenstaand verzoek.

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Leerlingen mogen een deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Beleid flyers uitdelen of reclameposters
Wij ontvangen bijna wekelijks vragen of mails van bedrijven of zij folders of flyers mogen uitdelen bij ons op school. Ons beleid is als volgt:
In principe geven wij geen flyers mee. Als wij vinden dat de activiteit educatief is voor kinderen, benoemen de leerkrachten dit in de groepen en kunnen de flyers uit eigen beweging worden meegenomen. De flyers liggen dan in de groep of bij de ingangen. In sommige gevallen wordt het flyeren ingezet als ‘ruilmiddel’. Als tegenprestatie van een gratis (sport)clinic, delen wij individueel flyers uit. 

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden.