FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

oktober 2020

Project “En toen….?” (Thema Kinderboekenweek 2020)
Van 14 september t/m 9 oktober 2020 werken alle groepen van De Tandem aan het thema “Vroeger “. Elke groep heeft een eigen tijd uit het verleden gekozen. Onder andere wordt aandacht besteed aan de taal, cultuur en de bezienswaardigheden.

Er komt een alternatief voor de afsluitende  tentoonstelling “En toen…”
De leerlingen zijn druk bezig geweest met ons schoolproject “En toen?. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, sluiten wij het project af met een digitale rondleiding. U kunt het filmpje dat gemaakt gaat worden na de herfstvakantie verwachten. Deze versturen we via Social Schools en zal ook op onze Facebook-pagina komen te staan. De leerlingen bezoeken op vrijdagochtend 9 oktober alle groepen en kunnen dan bewonderen wat de andere leerlingen hebben gemaakt.  

Leesfestijn op 9 oktober a.s.!
Binnen het project valt ook de Kinderboekenweek met hetzelfde thema. Tijdens de Kinderboekenweek vinden tevens de voorrondes van de voorleeswedstrijd plaats in de groepen 5 t/m 8. Op vrijdagmorgen 9 oktober a.s. vindt de finale plaats in de hal van de school. Helaas kunnen ouders, opa’s en oma’s van groepswinnaars geen uitnodiging krijgen om dit leesfestijn bij te wonen.

De jaarvergadering 1 oktober 2020 van de MR-OR is i.v.m. met de laatst aangekondigde coronamaatregelen afgelast! 
Als de bijeenkomsten weer mogen zullen wij een nieuwe datum plannen. Dit geldt tevens voor de Tandemlunch.

MMMM Lekker! Ook dit schooljaar weer EU-Schoolfruit op De Tandem
In het kader van De Tandem als gezonde school, zijn wij erg blij u te kunnen melden dat alle leerlingen van 9 november a.s. t/m 16 april 2021 drie stuks groente en fruit per leerling per week, krijgen. De Tandem doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Alle kinderen lusten groente en fruit! Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. Wij laten u tijdig weten, wat het wekelijkse aanbod is.

Betaling ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Het onderwijs in Nederland is kosteloos. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen wordt van de ouders/ verzorgers een financiële bijdrage gevraagd. In de ouderbijdrage zijn kosten voor de extra activiteiten opgenomen, maar ook excursies, schoolreisjes en het kamp.
Dit geld wordt dus gebruikt voor allerlei activiteiten en feesten waarvoor de school geen vergoeding krijgt van de overheid. U kunt dan denken aan: het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Tandemdisco, de Tandemlunch, de koningsspelen en de talentenjacht.
De bijdrage is deels vrijwillig maar desondanks willen wij u met klem verzoeken dit bedrag te betalen. Zonder

uw bijdrage kunnen er geen activiteiten georganiseerd worden. Uw bijdrage is dus van groot belang!

Als u een machtiging aan ons hebt gegeven dan wordt dit bedrag begin oktober geïncasseerd.
Heeft u gekozen voor termijnen, dan zullen deze ook starten in oktober en maandelijks tot en met juni worden afgeschreven.
Heeft u gekozen om het zelf over te maken? Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen op het volgende rekeningnummer: NL46RABO0125232047 t.n.v. OR De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2020-2021’ en de naam/namen en groep van uw kind(eren).

Dit schooljaar bedraagt de totale bijdrage €45,00 per leerling (net als vorig jaar). De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar.

Heeft u problemen met de betaling? Stichting leergeld Almelo heeft hiervoor een budget gereserveerd, kijk op:

https://www.leergeld.nl/almelo/

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de penningmeesters van de OR,

Miranda Zandbergen of Miranda Brouwers (mailoadressen bij directie bekend)

 

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Leerlingen mogen deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Ventilatie op De Tandem voldoet aan de eisen
Ons bestuur heeft, in opdracht van het ministerie van OC&W, alle OPOA-basisscholen laten onderzoeken wat betreft de ventilatiecapaciteit. Wij hebben bericht gekregen dat onze school voldoet aan de eisen. Wij zullen alle pauzes benutten om de ramen open te zetten en de lokalen te ventileren. Dit betekent dat het ‘koud’ kan zijn in de klassen en de school. Geef uw kind als het klaagt over de kou een warm vest of extra trui mee.

Is het leven van uw kind meer waard, dan de kosten van goede fietsverlichting? Zorg dan voor goed werkende fietsverlichting!
 ‘Zorg dat je je verlichting voor elkaar hebt en voorkom een boete’, waarschuwt de Almelose politie. Een bekeuring voor fietsen zonder licht bedraagt 55 euro (exclusief 9 euro administratiekosten). Fietsers mogen ook losse lampjes dragen; wit of geel voor, rood licht achter. ‘Maar deze lampjes mogen alleen op het bovenlichaam worden vastgemaakt. Dus niet op hoofd armen en of benen’, aldus de politie.

__

Corona-afspraken
Als school hanteren wij voorlopig onderstaande afspraken. Moeten er zaken aangepast worden, dan hoort u dit via een SocialSchool.

Er komen bij het halen en brengen geen ouders in de school en op het schoolplein.

Veel leerlingen hebben voor de zomervakantie laten zien, dat zij uitstekend alleen de school in kunnen lopen. Laat hen zoveel mogelijk zelfstandig komen. Gebruikt u de kiss en ride strook, zoals deze bedoeld is.

Groep 1,2 en 3
De leerlingen van groep 1/2 en 3 komen eerst op het kleuterplein bijeen. Ze zetten de tassen neer waar ze vorig jaar ook stonden. Juf Karen en juf Iris zullen de leerlingen op het plein ontvangen en om 8.30 uur mee naar binnen nemen.

U heeft dan ook de mogelijkheid om op gepaste afstand buiten het hek belangrijke zaken door te geven.

Groep 4 tot en met 8
Alle leerlingen van groep 4 tot en met 8 lopen, tussen 8.20 uur en 8.30 uur, rustig de school binnen en wassen hun handen in de eigen groep.

Boodschappen doorgeven
Op het grote plein is een pleinwacht aanwezig, die uw noodzakelijke boodschappen aan de leerkracht kan doorgeven. U kunt ook een briefje aan uw kind meegeven, met bijvoorbeeld tijden voor dokters -of tandartsbezoek.

14.00 uur
Om 14.00 uur gaan alle leerlingen rustig naar huis. De leerlingen van groep 1,2 en 3 kunnen bij het kleuterhek opgehaald worden. Ouders mogen alleen in de school op afspraak en na triage!

Ziek
Vanaf 8.00 uur kunt u bellen om uw kinderen ziek of afwezig te melden. Onder lestijd van 8.30 tot 14.00 uur zijn leerkrachten niet beschikbaar. U kunt uw dringende boodschap wel telefonisch doorgeven aan meneer Henk.

Contact met de leerkrachten
Via SocialSchools kunt u vragen stellen en berichten achterlaten. Deze beantwoorden wij dan zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen een werkweek.
Ik verzoek u om vervelende zaken niet na 16.00 uur via SocialSchools door te geven, maar telefonisch ’s ochtends rond 8.00 uur of op de middag tussen 14.30 en 16.00 uur. Voor urgente zaken kan dan eventueel op korte termijn een afspraak gemaakt worden.

--

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Woensdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.
Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4. 

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld).

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen, op hun Chromebook, etc.

De leerlingen van de groep 1/2 hebben wekelijks twee bewegingslessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma. Tenslotte gaan de kleuters dagelijks naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:

Ochtendpauze

10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5

10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze

11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7

12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze

11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8

12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is dat dus €45,00.
De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd mogelijk om, in onderling overleg, bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te voldoen.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2020-2021’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Tevens is het mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren. Het machtingsformulier kunt u hier downloaden en is tevens te verkrijgen bij de directie.

Mocht u problemen hebben met de betaling, dan heeft stichting leergeld Almelo hier een budget voor gereserveerd, dat u kunt aanvragen via https://www.leergeld.nl/almelo/. Zo blijft voor iedereen de schoolreis betaalbaar. Zie ook (flyer_Jeugdfonds_Almelo_leergeld_2019)

Binnenkort wordt u geïnformeerd over  de betreffende bedragen en de betalingsmogelijkheden.

Lege batterijen? Lever ze in!
Sinds enkele jaren staat er in de hal een inzamelton voor lege batterijen. Voor de ingezamelde lege batterijen krijgt de school punten, hiermee kan spel- en speelmateriaal bij elkaar worden gespaard. Goed dus voor de school én voor het milieu.
Lever dus snel je lege baterijen in!

Inleveren cartridges
In schooljaar 2020-2021 worden de cartridges ingezameld voor het goede doel en worden daardoor ook gerecycled. Het eerste goede doel zal Cliniclowns zijn. Op de site www.eeko.nl zijn diverse goede doelen te vinden.

Heeft u thuis lege cartridges, dan kunt u ze goed verpakt meegeven aan uw kind. Wij zorgen dat deze op de juiste plaats worden ingeleverd.

Het Tandemteam wenst iedereen een heel fijn en gezond schooljaar 2020/2021 toe!

 

--

Ouders en leerlingen bedankt
Als Tandemteam zijn wij ontzettend blij met de betrokkenheid van onze ouders. Wij zien dit steeds tijdens o.a. de OR-activiteiten en de jaarlijkse festiviteiten. Dit jaar hadden we de hulp van ouders ook nog op een andere manier nodig, namelijk om les te geven aan hun eigen kinderen. Middels een bos tulpen, hebben wij onze dank hiervoor al deels laten blijken. Bij deze willen wij nogmaals alle ouders van De Tandem danken voor hun hulp en inzet, in welke vorm dan ook, in het afgelopen schooljaar! 

Ook onze leerlingen hebben dit schooljaar weer de nodige inzet getoond. De leerkrachten en stagiaires willen ook hen hiervoor een bedankje geven. Zij zullen dit doen middels een klein presentje, waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht zijn genomen! 

Extra vrije dag maandag 17 augustus!
We laten u alvast weten, dat we het schooljaar 2020-2021 beginnen met een studiedag voor het team. Dat betekent dat alle leerlingen op maandag 17 augustus a.s. nog een extra vrije dag hebben na de vakantie.

Rapporten
De rapporten van de leerlingen mogen in het nieuwe schooljaar bij de nieuwe leerkracht worden ingeleverd.

Mijn kind is ziek of moet onverwacht naar de dokter en dan
U meldt uw kind altijd af via de telefoon op nummer 0546-492337! Ook vernemen wij graag van u als we uw kind weer op school kunnen verwachten. Meldingen in Social Schools zien wij vaak te laat, daarom bovenstaand verzoek.

Pauzemoment en kleine tussendoortjes
Zowel tijdens de ochtend- als de middagsessie is er even een korte pauze. In de ochtend kunnen de leerlingen bijvoorbeeld een stukje fruit en iets te drinken nuttigen. In de middag kan ook voor één boterham met iets te drinken gekozen worden. Ons verzoek aan ouders om niet te veel mee te geven, omdat het slechts om een kort moment in de groep gaat. De leerlingen gaan in principe ook niet naar buiten tijdens het dagdeel, hooguit om samen een groepsvormende activiteit te doen.

Luizencontrole
Na iedere vakantie komen de ouders van het Luizenteam in de groepen om onze leerlingen te controleren. U zult begrijpen dat dit in verband met de richtlijnen van het RIVM op dit moment niet mogelijk is.
Daarom willen wij u vragen om uw kind(eren) zelf even goed te controleren. En ze even goed te kammen, bij voorkeur met een luizenkam. Alvast bedankt voor uw moeite.

Vakantieplanning 2020-2021

De eerste schooldag van 2020/2021 is op maandag 17 augustus 2020

Herfstvakantie: 12-10-20 t/m 16-10-20

Kerstvakantie: 21-12-20 t/m 01-01-21

Voorjaarsvakantie: 22-02-21 t/m 26-02-21

Goede vrijdag: 02-04-2021

Tweede Paasdag: 05-04-2021

Koningsdag: 27-04-2021

Meivakantie:  03-05-21 t/m 14-05-21

Hemelvaart: 13-05-21 t/m 14-05-21

2e Pinksterdag: 24-05-21

Zomervakantie: 09-07-21 t/m 20-08-21

Eventuele studiedagen worden later ingepland.

--

EU-Schoolfruit een goede en gezonde zaak!
Sinds half november ontvangen alle leerlingen van De Tandem drie stuks groente en fruit per week. De Tandem doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! Het doel is om de leerlingen kennis te laten nemen met veel verschillende smaken en structuren. Wij kunnen voorzichtig concluderen dat de deelname aan EU-schoolfruit wederom een succes is, getuige de lege groente- en fruitbakken die aan het einde van de dag worden ingeleverd.

Verder zien wij ook dat onze leerlingen zelf meer fruit meenemen naar school. Een goede en gezonde zaak!! De EU-schoolfruitactie loopt tot en met 19 april 2020.

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden. 

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Uiteraard hebben de leerlingen een schoon shirt, korte boek of gympakje met passende gymschoenen met witte zolen bij zich om aan te trekken. Leerlingen mogen deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Beleid flyers uitdelen of reclameposters
Wij krijgen regelmatig vragen van bedrijven of zij flyers mogen uitdelen bij ons op school. Ons beleid is als volgt: In principe geven wij niets mee met de leerlingen. Als wij vinden dat de activiteit educatief is voor kinderen, benoemen de leerkrachten dit in de groepen en kunnen de flyers uit eigen beweging worden meegenomen. De flyers liggen dan in de groep of bij de ingangen van de school.
Soms wordt het flyeren ingezet als ‘ruilmiddel’. Als tegenprestatie van een gratis (sport)clinic, delen wij dan individueel flyers uit. 

S.O.S. formulier 2019-2020
In de eerste week ontvangt u van ons het S.O.S.- formulier. Het is de bedoeling dat u dit formulier z.s.m. voor (al) uw kind(eren) inlevert bij de leerkracht van uw kind. 

Schoolgids 2019-2020
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2019-2020 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Woensdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.
Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld).

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen,  en op hun Chromebook etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma.
Tenslotte gaan de kleuters dagelijks naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:

Ochtendpauze
10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5
10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze
11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7
12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze
11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8
12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Onze leerlingen zijn dik tevreden over De Tandem, een 8,6 krijgen wij!!!
Jaarlijks peilen wij de sociale veiligheid middels het  leerlingentevredenheidsonderzoek van Met het gemiddelde 'rapportcijfer' van 8,6, tijdens de afname in april 2019, zijn wij zeer tevreden.

Problemen/onduidelijkheden? Kom langs!
Als u iets hoort of ziet bij ons op school waarvan u denkt: “Klopt dit wel?” of “Hier ben ik het niet mee eens!”, loop dan even na 14.00 uur de school binnen of bel met de leerkracht. Praten bij het hek of op het plein verandert niets aan een situatie, in gesprek gaan met de leerkracht kan duidelijkheid bieden en bijdragen aan een gezamenlijke oplossing.

In principe zijn onze groepsleerkrachten de eerste aanspreekpunten. Soms hebben we andere afspraken, maar we maken graag een afspraak met u. Daarna kan er, eventueel samen met de groepsleerkracht, een gesprek met de directie volgen.

Afhaalpunt in IKC Schelfhorst Locatie OBS De Tandem

Uw boeken bijna thuisbezorgd!
Is de Bibliotheek Almelo te ver weg of lastig om er te komen en woont u in de buurt van OBS De Tandem? Bibliotheek Almelo maakt het u makkelijker met een afhaalpunt in OBS De Tandem, aan Havezathe 97, 7608 CL  Almelo.

Hoe werkt het: 

  • Reserveer elk boek dat u maar wenst via www.bibliotheekalmelo.nl
  • Vul het gewenste afhaalpunt in
  • Het boek bezorgen wij zo spoedig mogelijk
  • U haalt het boek uit de afhaalkast van de Bibliotheek in de schoolhal
  • Het boek is al geleend op uw bibliotheekpas

Weet u dat:

  • U ook snel en makkelijk kunt reserveren via de Bibliotheek Wise app op telefoon of tablet?
  • U alle boeken op het afhaalpunt kunt inleveren ook al zijn ze ergens anders geleend?
  • U een uitleentermijn van 3 weken hebt maar er extra transportdagen bij komen?
  • Alle boeken en dus ook de nieuwste te reserveren zijn?

Openingstijden van het afhaalpunt : maandag t/m vrijdag  van 8.30 – 17.00 uur (Tijdens schoolvakanties gesloten)

Voor meer informatie: Jenette Koster-Rekers (jkoster@bibliotheekalmelo.nl)

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Nieuwe sportshirts voor De Tandem
Tijdens het schoolvoetbaltoernooi 2019 spelen de leerlingen van De Tandem de wedstrijden in onze prachtige nieuwe sportshirts. De shirts kwamen tot stand dankzij drie Almelose ondernemers, met kinderen op De Tandem. 

Antiekhandel Steen, logos
R&R bouwwerken en
Seba montage en afbouw 
prijken met hun logo’s op de achterzijde van onze nieuwe sportshirts.

De leerkrachten en de leerlingen zijn erg dankbaar voor de mooie shirts en hopen dat de leerlingen hierdoor nog meer sportief plezier beleven tijdens de sporttoernooien. Nogmaals dank aan alle sponsoren.  

 

 

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019