FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

januari 2019

Tentoonstelling Sintsurprises en de resultaten van het atelier
Wat was het weer gezellig met alle kinderen, ouders, broers en zussen. Dank voor de uitbundige belangstelling en de goede kwaliteit van de surprises.

Sint en hoofdpiet
Fijn dat alles weer goed georganiseerd was door de Sintcommissie. De verjaardag van Sint is goed verlopen. We hebben veel blije gezichten gezien van onze leerlingen. ’s Middags waren alle Sintspullen zo weer opgeborgen en ja, u raadt het al, daar kwamen de kerstbomen en kerstspullen al weer tevoorschijn op het podium. De decoratie-ouders hebben op 6 december de school prachtig in de kerstsfeer gebracht.

Namens Sint, Piet, de kerstman en de leerlingen, iedereen hartelijk dank voor de inzet.

Kerstfeest 2018
Op donderdag 22 december 2018 werd er wederom een gezellige kerstsfeer gecreëerd op De Tandem; kerstbuffetten in de groepen en de leerlingen in feestkleding! De kerstbuffetten waren prima verzorgd door ouders en leerlingen. De Kerstcommissie zorgde voor een lekker toetje en ze hadden ook heerlijke warme chocolademelk of glühwein als versnapering voor de ouders. Bij deze bedanken we eenieder die een bijdrage heeft geleverd voor het doen slagen van het kerstfeest op De Tandem.

Koffieochtend 18 januari 2019
Op vrijdagochtend 18 januari 2019 om 8.45 uur worden de ouders en verzorgers van de leerlingen, die dit schooljaar nieuw op De Tandem zijn gekomen, uitgenodigd voor een koffie- en theeochtend. 
Doelen van deze bijeenkomst zijn: het ontmoeten van andere ouders en het delen van de bevindingen van de eerste maanden op De Tandem.

Nationale voorleesdagen 2019
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er tussen 23 januari en 2 februari 2019, De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. De Tandem besteedt natuurlijk ook aandacht aan deze dagen. Zo worden de kleutergroepen op woensdag 23 januari 2019 voorgelezen door een echte brandweer en zijn er nog enkele activiteiten. De leerkrachten zullen de ouders hiervan tijdig op de hoogte stellen via Social Schools.

Ballonwedstrijd: groepswens gevonden
Bij de start van het schooljaar heeft iedere groep zijn wens voor dit schooljaar de lucht in laten gaan. In Balkbrug ging een mevrouw haar dakgoten ontbladeren en daar vond ze het kaartje van groep 4 in de goot. Zij vond het leuk om ons dit te laten weten. Ze hoopte dat al veel van de wens in vervulling was gegaan. Als prijs heeft groep vier een lekker stukje fruit van ons gekregen.

Gratis sporten bij het Sportspektakel
Van november tot en met februari kan er elke maandagmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur gratis gesport worden in sporthal Schelfhorst. Neem eens kijkje! Voor meer info: Sportspektakel Schelfhorst

--

EU-Schoolfruit
Met trots kunnen wij u melden dat de leerlingen van De Tandem, als gezonde school, tussen 12 november 2018 en 19 april 2019 weer drie stuks groente en fruit per leerling per week ontvangen. Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Alle kinderen lusten groente en fruit! Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.Wekelijks zullen wij via Digiduif/Social Schools de bestellingen kenbaar maken.

Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019

Inmiddels hebben vele ouders de ouderbijdrage voor dit jaar al betaald of hebben hiervoor een machtiging afgegeven. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u om dit z.s.m.  te doen. De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is dat dus €45,00.

De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd mogelijk om, in onderling overleg, bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te voldoen.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2018-2019’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Tevens is het mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren. 

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Leerlingen mogen een deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Beleid flyers uitdelen of reclameposters
Wij ontvangen bijna wekelijks vragen of mails van bedrijven of zij folders of flyers mogen uitdelen bij ons op school. Ons beleid is als volgt:
In principe geven wij geen flyers mee. Als wij vinden dat de activiteit educatief is voor kinderen, benoemen de leerkrachten dit in de groepen en kunnen de flyers uit eigen beweging worden meegenomen. De flyers liggen dan in de groep of bij de ingangen.

In sommige gevallen wordt het flyeren ingezet als ‘ruilmiddel’. Als tegenprestatie van een gratis (sport)clinic, delen wij individueel flyers uit. 

Nog één sponsor gezocht voor de sportshirts van De Tandem
Vorig schooljaar werd er een oproep gedaan voor het sponsoren van sportshirts voor De Tandem. Er hebben zich vier sponsoren gemeld. Echter is er vanwege verhuizing één sponsor afgehaakt.  Wij zijn dus nog op zoek naar een vierde sponsor.   Het gaat om dertien shirts (inclusief een keepersshirt) per team. Aan de voorzijde komt de schoolnaam en op de achterzijde is plaats voor een bedrijfslogo tot 30 cm .

De kosten per team per sponsor zijn eenmalig €380,00. Geïnteresseerde sponsoren/ouders kunnen contact opnemen met adjunct-directeur Michel Maag voor meer informatie.

--

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Donderdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.

Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld). Op één of meer dagen lopen de leerlingen een Daily mile in groepsverband.

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen, etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma. 

Tenslotte gaan de kleuters dagelijks (m.u.v. de woensdag) naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:
Ochtendpauze

10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5

10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze

11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7

12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze

11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8

12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Lege batterijen? Lever ze in!
Sinds enkele jaren staat er in de hal een inzamelton voor lege batterijen. Voor de ingezamelde lege batterijen krijgt de school punten, hiermee kan spel- en speelmateriaal bij elkaar worden gespaard. Goed dus voor de school én voor het milieu.

Lever dus snel je lege baterijen in!

 jaar een pilot van de ANWB Fietsverlichtingsactie, bestaande uit een fietscontrole, plaatsvinden.

Ouderhulp in werkgroepen 2018/2019
De Ouderraad werkt met werkgroepen om de verschillende activiteiten te kunnen organiseren. Lijkt het u leuk om komend schooljaar een bepaalde activiteit voor te bereiden in een werkgroep, meldt u dan aan.

De activiteiten voor het komende schooljaar zijn:

– Tandemdisco (vrijdag 12 oktober 2018)
– Sinterklaas (woensdag 5 december 2018)
– Kerst (donderdag 20 december 2018)
– Koningsspelen (vrijdag 12 april 2019)
– Sponsorloop (dinsdag 21 mei 2019)
– Tandemtalentenjacht (vrijdag 28 juni 2019)

Heeft u interesse om een actieve bijdrage te leveren aan een bepaalde werkgroep, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR, Miriam Kars. Haar e-mailadres is: miriamkars@live.nl

U kunt uw interesse ook kenbaar maken bij de adjunct-directeur Michel Maag. Hij zorgt er dan voor dat de OR hiervan op de hoogte wordt gesteld. Het streven is om de werkgroepen in de eerste week van het nieuwe schooljaar in te delen.

Resultaten ouderenquête 2018
Afgelopen maanden heeft 52% van de  ouders deelgenomen aan de oudertevredenheidsenquête. De Tandem voldoet hiermee aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. Wij danken alle ouders voor het invullen.

De Tandem is erg trots met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Wij gaan de informatie uit de en enquête verwerken en bespreken met de medezeggenschapsraad. Bent u nieuwsgierig naar de resultaten? Deze zijn in te zien op: www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6534/1084/De-Tandem/Oudertevredenheid

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
De gemeente Almelo vindt het belangrijk dat ieder kind moet kunnen sporten of deel moeten kunnen nemen aan cultuuractiviteiten. Daarom zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds actief in onze gemeente.

De fondsen hebben als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders, de kans te geven om te sporten of te laten deelnemen aan cultuur. De bijdrage van maximaal €225,- (sport) of €450,- (cultuur) per kind per jaar, is bedoeld voor het betalen van de contributie, de aanschaf van (sport)kleding of de huur van een muziekinstrument.

Beide fondsen zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen, die leven van een inkomen van maximaal 115% van het sociaal minimum. Een volledig overzicht van de ‘spelregels’ in Almelo vindt u op:

www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almelo/ 

www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almelo/

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit kan o.a. een buurtsportcoach, een combinatiefunctionaris of een GGD-medewerker zijn.

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden.

Schoolgids 2018-2019
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2018-2019 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.