FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

juli 2018

Personeelszaken

De droom die werkelijkheid werd; Afscheid van juf Annemieke Tempelman
Al jaren heeft Annemieke op de Widerode gezegd:” als mijn dochter van school gaat, dan wil ik graag bij jullie komen werken.” En u raadt het al, haar dochter gaat volgend jaar naar het voortgezet en de leerkracht van groep 8 ging onverwachts naar een andere school. Dus trok juf Annemieke de stoute schoenen aan. Helaas voor ons, maar we wensen haar veel geluk in Wierden.

Afscheid van juf Loes Timmen
Met ingang van 1 september stopt juf Loes als leerkracht op De Tandem. Na ruim 41 jaar werkzaam te zijn geweest voor OPOA, waarvan 34 jaar op De Horst/Tandem, kiest zij ervoor om gebruik te maken van haar keuzepensioen. Wij wensen haar veel plezier om samen met haar man nog lang te mogen genieten van hun pensioen.

Studeren is aantrekkelijk en aanstekelijk
Daarom nemen we afscheid van meneer Ruben en meneer Lars. Meneer Ruben stopt als onderwijsassistent in groep 1-2A. We hebben erg van hem genoten. Wij wensen hem succes bij het doorlopen van de Pabo in Zwolle.

Meneer Lars hadden we graag voor De Tandem behouden, echter studeren in Amsterdam is ook erg aantrekkelijk. Wij wensen hem veel plezier bij zijn studie geschiedenis.

Welkom op De Tandem
Juf Cindy Veneman komt voor juf Annemieke in de plaats. Verder maakt Maja de Vries de overstap naar De Tandem. Zij komt van Obs De Windhoek. Vanuit o.a. de werkdrukmiddelen mag Meneer Stefan nog een jaar blijven op de Tandem.
Daarnaast start vanuit de werkdrukmiddelen per nieuw schooljaar voor één dag in de week een nieuwe onderwijsassistent. Zij heet Celeste Moreno.
We wensen hen veel plezier en succes

Als wij met alle veranderingen een nieuw plaatje rond hebben zullen we dit zo snel mogelijk met u delen, zodat ook de leerlingen weten welke leerkrachten bij de wisselmiddag aanwezig zijn.

Uitnodiging: Tandem Talentenjacht
Op vrijdag 6 juli a.s. wordt van 11.45 uur tot 14.00 uur de jaarlijkse talentenjacht van De Tandem georganiseerd door de ouderraad. Bij mooi weer zal de talentenjacht op het schoolplein zijn. Dan is iedereen uitgenodigd om te komen kijken. Wanneer blijkt dat het slecht weer zal worden, zijn we genoodzaakt om de talentenjacht in de hal van de school te houden. Helaas is er dan geen gelegenheid voor ouders, opa’s en oma’s en buurtgenoten om te komen kijken. We hopen dus op mooi weer!

Doorschuifmiddag OPOA-breed
Op maandagmiddag 16 juli van 13.00-14.00 uur is er de “doorschuifmiddag”. De leerlingen en de leerkrachten gaan dan naar het klaslokaal waar zij na de zomervakantie komen te zitten.

Ook bijna 4-jarigen en nieuwe leerlingen van andere scholen worden voor dit wisselmoment uitgenodigd. De groepen 8 mogen zich vanaf 11.45 uur thuis voorbereiden op de musical van die avond. (Als dit voor ouders een probleem is, zorgt de school voor een oplossing. Ouders van leerlingen uit groep 8 kunnen dit melden bij de groepsleerkracht(en).

Laatste schooldag 19 juli
Donderdag 19 juli a.s. is de laatste schooldag voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7. In de ochtend is er voor de leerlingen een gezellig programma in de eigen groep. Vanaf 11.00 uur start de traditionele vossenjacht. De leerlingen gaan in gemengde groepen op zoek naar vossen rondom de school. U kunt zich nog opgeven om mee te helpen als vos op de intekenlijsten bij de ingangen.

Na de vossenjacht gaan we picknicken; de kleuters op het kleuterplein en de groepen 3 t/m 7 op het veld ernaast. Het zou handig zijn als de leerlingen dekens of handdoeken meenemen om op te zitten. (Bij slecht weer picknicken we in het eigen lokaal.)
Na een koele versnapering gaan alle leerlingen weer naar hun eigen groep om het schooljaar met hun juf en/of meneer af te sluiten. Om 14.00 uur start voor alle leerlingen de zomervakantie 2018.

Ouderbedankochtend
Op vrijdagmorgen 13 juli a.s. vanaf 10.00 uur nodigen wij (groot)ouders en andere vrijwilligers uit om samen een kop koffie met een lekkernij te nuttigen. D.m.v. deze ochtend wil De Tandem laten blijken hoezeer zij de steun van deze (groot)ouders en vrijwilligers waardeert. Vanaf 10.15 uur kunt u dan eventueel kijken naar de musical van groep 8.
Indien u niet in de gelegenheid bent deze ochtend te bezoeken, willen wij toch onze waardering en dank uitspreken voor uw hulp gedurende het afgelopen schooljaar.

Jaarrooster 2018/2019
Na de zomervakantie ontvangt u van ons de digitale versie van de schoolgids 2018-2019. In de laatste week van dit schooljaar ontvangt u het jaarrooster voor schooljaar 2018-2019.

Rapporten
De rapporten van de leerlingen mogen in het nieuwe schooljaar bij de nieuwe leerkracht worden ingeleverd.

Nieuwe ballen dankzij inleveren batterijen
Onlangs hebben we twee nieuwe voetballen kunnen aanschaffen van het aantal gespaarde punten voor de ingeleverde batterijen.

Afscheid groep 8 leerlingen
Het Tandemteam wenst alle leerlingen van groep 8 veel succes en plezier op hun nieuwe school. Op woensdagmiddag 17 oktober a.s. hebben wij voor hen een terugkommiddag gepland. Zij kunnen dan hun eerste ervaringen met het VO met ons delen.

Ouderhulp in werkgroepen 2018/2019
De Ouderraad werkt met werkgroepen om de verschillende activiteiten te kunnen organiseren. Lijkt het u leuk om komend schooljaar een bepaalde activiteit voor te bereiden in een werkgroep, meldt u dan aan.

De activiteiten voor het komende schooljaar zijn:

– Tandemdisco (vrijdag 12 oktober 2018)
– Sinterklaas (woensdag 5 december 2018)
– Kerst (donderdag 20 december 2018)
– Koningsspelen (vrijdag 12 april 2019)
– Sponsorloop (dinsdag 21 mei 2019)
– Tandemtalentenjacht (vrijdag 28 juni 2019)

Heeft u interesse om een actieve bijdrage te leveren aan een bepaalde werkgroep, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR, Miriam Kars. Haar e-mailadres is: miriamkars@live.nl

U kunt uw interesse ook kenbaar maken bij de adjunct-directeur Michel Maag. Hij zorgt er dan voor dat de OR hiervan op de hoogte wordt gesteld. Het streven is om de werkgroepen in de eerste week van het nieuwe schooljaar in te delen.

Fijne zomervakantie!
Hoewel het nog even duurt, wenst het TandemTeam alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) alvast een zonnige en prettige zomervakantie toe! We zien elkaar weer op maandag 3 september 2018.
Wij wensen alle schoolverlaters heel veel plezier op hun nieuwe school. Wij hopen dat zij een fijne tijd hebben gehad op De Tandem.

--

Nieuwe OR-leden gezocht
Op dit moment bestaat de Ouderraad (OR) uit zes ouders en vanuit de directie fungeert adjunct-directeur Michel Maag als contactpersoon met de OR. Wij zijn op zoek naar enkele nieuwe leden,  die ons kunnen helpen met het organiseren van de diverse activiteiten in het schooljaar 2018-2019. Meer informatie over de OR is te vinden op de website van De Tandem en natuurlijk kunt u ook de leden benaderen.

Namens de OR, Miriam Kars

VVN Verkeersouder worden?
De Tandem is op zoek naar een verkeersouder of verkeersouders. Wat zijn de werkzaamheden van een verkeersouder? VVN Verkeersouders helpen de school met alles wat met verkeer te maken heeft. Met de hulp, begeleiding en initiatieven van een verkeersouder is er meer aandacht voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Voorbeelden zijn:

- Hulp bij praktische activiteiten als de fietscontrole, de lichtbrigade, etc.

- signaleren van verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving

- Hulp bij het ANWB schoolprogramma Streetwise (vrijdag 28 september 2018)

Wilt u meer weten over het verkeersouderschap, dan kunt u contact opnemen met adjunct-directeur Michel Maag.

Sponsor voor musical groep 8
Na de meivakantie gaan de kinderen van groep 8 starten met de voorbereidingen voor de musical “Betoeterd”. Kamp lederwarenWij zijn weer zeer trots om te melden dat  Kamp lederwaren evenals de afgelopen schooljaren als sponsor van de
musical optreedt. Alle leerlingen van groep 8 krijgen na de meivakantie nog een waardebon voor 10% korting op
een nieuwe schooltas! 

 

Digiduif wordt Social Schools
De organisaties voor oudercommunicaties ‘Digiduif’ en ‘Social Schools’ zijn gefuseerd. Zijn gaan samen verder onder de naam ‘Social Schools’. Voor Digiduif-gebruikers betekent dat zij alle mogelijkheden behouden, maar dan gebruiksvriendelijker. En de vernieuwde app wordt mooier, overzichtelijker en eenvoudiger. U als ouder wordt tijdig op de hoogte gebracht als de overstap voor De Tandem wordt gerealiseerd.

Resultaten ouderenquête 2018
Afgelopen maanden heeft 52% van de  ouders deelgenomen aan de oudertevredenheidsenquête. De Tandem voldoet hiermee aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. Wij danken alle ouders voor het invullen.

De Tandem is erg trots met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Wij gaan de informatie uit de en enquête verwerken en bespreken met de medezeggenschapsraad. Bent u nieuwsgierig naar de resultaten? Deze zijn in te zien op: www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6534/1084/De-Tandem/Oudertevredenheid

Schoolreis- en kampgeld
De meeste ouders hebben de ouderbijdrage overgemaakt. Inmiddels zijn de groepen 1 en 2 op schoolreis geweest en volgen de overige schoolreizen en –kampen in juni. We verzoeken de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, om dit zo spoedig mogelijk te doen. Het bedrag voor dit schooljaar is vastgesteld  op € 45,00 per kind per jaar. De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 en schoolreisbijdrage € 25,00. De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Leerlingen die na januari op school komen, betalen alleen de schoolreisbijdrage. 

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2017-2018’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Vakantieplanning 2018-2019

De eerste schooldag van 2018/2019 is op maandag 3 september 2018

Herfstvakantie: 22-10-18 t/m 26-10-18

Kerstvakantie: 24-12-18 t/m 04-01-19 Voorjaarsvakantie: 18-02-19 t/m 22-02-18

Meivakantie:  19-04-19 t/m 03-05-19

Hemelvaart: 30-05-19 t/m 31-05-19

2e Pinksterdag: 10-06-19

Zomervakantie: 12-07-19 t/m 23-08-19

Studiedagen worden later ingepland.

Smartwatches
Smartwatches zijn horloges, die ook een  telefoon- en/of opnamefunctie hebben. De regel is dat de leerlingen deze bij binnenkomst in de la leggen bij de overige mobieltjes. Uiteraard mogen ze deze na schooltijd weer meenemen. Het meenemen van mobieltjes en smartwatches is op eigen risico. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor deze spullen.

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Schoolreisbestemmingen 2018
De bestemmingen voor de schoolreizen van 2018 zijn:

groepen 1 en 2 (dinsdag 17 april 2018) De Flierefluiter in Raalte

groepen 3 en 4  (vrijdag 22 juni 2018)  De Waarbeek in Hengelo

groepen 5 en 6 (dinsdag 19 juni 2018)  Avonturenpark Hellendoorn

groep 7 (21 en 22 juni 2018)                Camping Beerze Bulten

groep 8 (27 t/m 29 juni 2018)              Camping De Belten in Rheeze

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
De gemeente Almelo vindt het belangrijk dat ieder kind moet kunnen sporten of deel moeten kunnen nemen aan cultuuractiviteiten. Daarom zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds actief in onze gemeente.

De fondsen hebben als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders, de kans te geven om te sporten of te laten deelnemen aan cultuur. De bijdrage van maximaal €225,- (sport) of €450,- (cultuur) per kind per jaar, is bedoeld voor het betalen van de contributie, de aanschaf van (sport)kleding of de huur van een muziekinstrument.

Beide fondsen zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen, die leven van een inkomen van maximaal 115% van het sociaal minimum. Een volledig overzicht van de ‘spelregels’ in Almelo vindt u op:

www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almelo/ 

www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almelo/

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit kan o.a. een buurtsportcoach, een combinatiefunctionaris of een GGD-medewerker zijn.

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden.

Schoolgids 2017-2018
klik hier voor de digitale versie!

Vloeiend en Vlot om thuis te oefenen
In de eerste week gaan we bij alle leerlingen van groep 4 t/m 8 de AVI-toetsen afnemen. Hopelijk kunnen we zien dat leerlingen, die in de vakantie veel gelezen hebben of regelmatig geoefend hebben, flink vooruit zijn gegaan.

Naar aanleiding van de toetsen worden Vloeiend en Vlot-boekjes op niveau uitgedeeld. De ouders van deze leerlingen  krijgen hier dan meer informatie over van de groepsleerkrachten.