FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

april 2018

Open dag De Tandem goed bezocht
Op woensdag 7 maart jl. heeft De Tandem een Open Dag gehouden. Met zeven geïnteresseerde ouders, konden we spreken over een geslaagde open dag. Nogmaals dank voor de aanwezige ouders van de OR en de leerlingen van de leerlingenraad voor hun inzet op deze dag.

Schoolvoetbal
Op woensdag 4 april 2018 vindt het schoolvoetbal voor de groepen 7 en 8 van De Tandem plaats op de velden van voetbalvereniging PH. Een week later (op woensdag 11 april 2018) worden de wedstrijden voor groep 5 en 6 ingehaald.
Als teams zich plaatsen voor de finales, dan spelen zij op woensdag 18 april de finalewedstrijden bij voetbalvereniging ON.

Entreetoets groep 7
De leerlingen van groep 7 zullen in week 17 en 18 werken aan de CITO Entreetoets. Wij wensen hen hier veel succes mee!

Eindtoets groep 8
Op 17, 18 en 19 april maken de leerlingen van groep 8 een verplichte eindtoets. Met deze Centrale Eindtoets laten de kinderen zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. Wij wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes!

Ouderenquête De Tandem
Na de reminder, hebben nog enkele ouders/verzorgers de enquête ingevuld. Dank u wel, hiervoor! We zitten inmiddels op 40%. Dit zijn 56 ouderparen. Om goede conclusies te kunnen trekken hebben wij echter minimaal 69 ingevulde enquêtes nodig.
We hopen dan ook dat nog minstens 13 ouders de envelop opzoeken en ook hun mening geven. Wij zijn namelijk heel nieuwsgierig naar uw bevindingen.

Schoolreis groep 1 en 2
Op dinsdag 17 april a.s. gaan de groepen 1/2a en 1/2b op schoolreis naar de Flierefluiter in Raalte. Meer informatie volgt voor de leerlingen van de groepen 1 en 2.

Koningsspelen 2018
Op vrijdag 20 april a.s. organiseren we de koningsspelen. De groepen 7 en 8 gaan respectievelijk naar voetbalclub ON en Het Sportpark. Voor de groepen 1 tot en met 6  is er een ochtendprogramma  gemaakt waarbij de kinderen groepsdoorbrekend aan het werk zijn. ’s Middags organiseert de werkgroep Koningsspelen (OR) een spellencircuit voor de aanwezige groepen. Voor deze middag (11.45 tot 13.45 uur) hebben we vele hulpouders nodig. Wij zoeken ouders die spelleider willen zijn en ook ouders die groepjes willen begeleiden naar de diverse onderdelen. Te zijner tijd volgt er nog meer informatie.

Theoretisch verkeersexamen groep 8
Op donderdag 5 april 2018 doen de leerlingen van groep 8 mee aan het schriftelijk verkeersexamen.
Sinds vorig schooljaar hebben wij in overleg met team en MR besloten om niet meer deel te nemen aan het praktische examen. In groep 6, 7 en 8 leren de leerlingen allerhande fiets- en verkeersafspraken. Hier wordt in deze groepen scherp op toegezien. Fietstochten die gemaakt worden met de groepen, worden voor- en nabesproken.
Afgelopen weken hebben we diverse digitale oefenexamens gedaan. Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel succes bij het maken van het digitale theoretische verkeersexamen.

Schoolreis- en kampgeld
Veel ouders hebben de ouderbijdrage van 2017/2018 inmiddels overgemaakt. Binnenkort gaan de groepen weer op schoolreis. We verzoeken de ouders die het schoolreisgeld (€25,-) nog niet hebben overgemaakt, dit zo spoedig mogelijk te doen. De volledige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld  op € 45,00 per kind per jaar. De bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 en schoolreisbijdrage € 25,00.

De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Leerlingen die na januari op school komen, betalen alleen de schoolreisbijdrage (€25,-). Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, o.v.v. ‘ouderbijdrage 2017-2018’ en de naam en groep van uw kind(eren).

HVO of GVO
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de vijf belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

Voor leerlingen en ouders die meer willen dan dit, bieden wij voor de groepen 6 godsdienstig (GVO) en voor de groepen 7 humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aan.  GVO en HVO laten de leerlingen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze.

Inmiddels hebben de leerlingen van de groepen 5 en 6 een aanmeldingsbrief ontvangen voor komend schooljaar. Voor (nog) meer informatie kijk op: www.gvoenhvo.nl.

Studiedag team op donderdag 26 april
In verband met een studiedag van het team over o.a. B6-4all, zijn alle leerlingen van De Tandem vrij op donderdag 26 april 2018.

Meivakantie 2018
De meivakantie start dit jaar op vrijdag 27 april a.s. Op maandag 14 mei zien we de leerlingen graag weer terug op school!

Nieuwe OR-leden gezocht
Op dit moment bestaat de Ouderraad (OR) uit zes ouders en vanuit de directie fungeert adjunct-directeur Michel Maag als contactpersoon met de OR.

Graag willen wij er nieuwe leden bij, die ons kunnen helpen met het organiseren van de diverse activiteiten, zoals o.a. de Koningsspelen en de Talentenjacht.

Ook zijn wij op zoek naar iemand die aan het einde van schooljaar 2018-2019 de taken van één van de penningmeesters over wil nemen. Wij gaan nu al op zoek, zodat diegene kan meekijken met de penningmeester, die dan zal gaan stoppen. Op dit moment hebben we twee penningmeesters, die elkaar ondersteunen.

Meer informatie over de OR is te vinden op de website van De Tandem en natuurlijk kunt u ook de leden benaderen. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de penningmeester kunt u het beste, Alex Korte benaderen.

Namens de OR, Miriam Kars

Schoolkrant project ‘Lentekriebels’
Van 19 t/m 23 maart zijn er in alle groepen  van De Tandem dagelijks lessen gegeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  De ervaringen en resultaten van de leerlingen zijn verzameld in een schoolkrant. Alle leerlingen ontvangen deze voor het Paasweekend.

Mini-bieb aan de Havezathe 85
Begin dit jaar hebben wij u gemeld dat er voor het huis van Jetty Romp, een minibieb staat met hierin o.a.  kinderboeken, boeken voor volwassenen en tijdschriften. Onlangs ontvingen wij onderstaande mail:  

Hallo Marjan, 

Half december jl. heb ik contact met je gehad over mijn minibieb. Vanaf die tijd worden er regelmatig kinderboeken geruild. Echt gaaf, want ieder kind moet in de gelegenheid zijn om te lezen. Vind ik dan, leesgek die ik ben. Ik ben lid van de stichting Kinderzwerfboek. Misschien ken je het? Het is een stichting die het lezen bij kinderen wil bevorderen. Afgelopen week heb ik van hun veel nieuwe boeken gehad. Met nieuw bedoel ik dan dat het geen tweedehands boeken zijn. Er zitten veel mooie titels bij zoals bv. boeken van Paul van Loon en Sjoerd Kuyper.

Op en in die boeken zit een sticker van de stichting Kinderzwerfboek. Op die sticker staat een code. Kinderen die het boek meenemen kunnen op de site dan die code invullen en zo volgen waar het boek allemaal naartoe gaat. Want het is de bedoeling dat de boeken, nadat ze gelezen zijn, weer verder gaan ‘zwerven’ of dat ze weer terug in de minibieb worden gezet.
Ook heb ik naast mijn minibieb een poster hangen van de kinderjury. Kinderen kunnen dan, middels een stemformulier, stemmen op hun favoriete boek. Je kunt de kinderen in ieder geval vertellen dat er weer leuke titels in de minibieb staan. En de komende tijd komen er nog nieuwe titels bij.

Groetjes, Jetty Romp

Vakantieplanning 2018-2019

De eerste schooldag van 2018/2019 is op maandag 3 september 2018

Herfstvakantie: 22-10-18 t/m 26-10-18

Kerstvakantie: 24-12-18 t/m 04-01-19 Voorjaarsvakantie: 18-02-19 t/m 22-02-18

Meivakantie:  19-04-19 t/m 03-05-19

Hemelvaart: 30-05-19 t/m 31-05-19

2e Pinksterdag: 10-06-19

Zomervakantie: 12-07-19 t/m 23-08-19

Studiedagen worden later ingepland.

---

Smartwatches
Smartwatches zijn horloges, die ook een  telefoon- en/of opnamefunctie hebben. De regel is dat de leerlingen deze bij binnenkomst in de la leggen bij de overige mobieltjes. Uiteraard mogen ze deze na schooltijd weer meenemen. Het meenemen van mobieltjes en smartwatches is op eigen risico. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor deze spullen.

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Schoolreisbestemmingen 2018
De bestemmingen voor de schoolreizen van 2018 zijn:

groepen 1 en 2 (dinsdag 17 april 2018) De Flierefluiter in Raalte

groepen 3 en 4  (vrijdag 22 juni 2018)  De Waarbeek in Hengelo

groepen 5 en 6 (dinsdag 19 juni 2018)  Avonturenpark Hellendoorn

groep 7 (21 en 22 juni 2018)                Camping Beerze Bulten

groep 8 (27 t/m 29 juni 2018)              Camping De Belten in Rheeze

Vooraankondiging schoolfotograaf
Op maandag 28 mei a.s. komt de schoolfotograaf. Meer info volgt t.z.t.

Cursus IVN Natuurouder

Vindt u het ook belangrijk dat kinderen naar buiten gaan, in contact komen met de natuur? Tijdens de natuurouder cursus leren de deelnemers hoe ze kinderen kunnen begeleiden tijdens natuuractiviteiten. Een waardevolle ondersteuning tijdens uw natuuractiviteiten rondom de school! De cursus is gratis, maar niet vrijblijvend.
Op maandag 12 maart a.s. is er een informatieavond om 19.30 uur in het Natuurhus, Deldensestraat 205, Almelo. Mocht u vragen hebben, wij beantwoorden ze graag!

Met vriendelijke groet, Heleen Eshuis, Vicevoorzitter IVN Almelo(06) 24 74 9917 - ivn.almelo@gmail.com

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
De gemeente Almelo vindt het belangrijk dat ieder kind moet kunnen sporten of deel moeten kunnen nemen aan cultuuractiviteiten. Daarom zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds actief in onze gemeente.

De fondsen hebben als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders, de kans te geven om te sporten of te laten deelnemen aan cultuur. De bijdrage van maximaal €225,- (sport) of €450,- (cultuur) per kind per jaar, is bedoeld voor het betalen van de contributie, de aanschaf van (sport)kleding of de huur van een muziekinstrument.

Beide fondsen zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen, die leven van een inkomen van maximaal 115% van het sociaal minimum. Een volledig overzicht van de ‘spelregels’ in Almelo vindt u op:

www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almelo/ 

www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almelo/

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit kan o.a. een buurtsportcoach, een combinatiefunctionaris of een GGD-medewerker zijn.

Taalthemawoorden op de website

Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden.

Schoolgids 2017-2018
klik hier voor de digitale versie!

Vloeiend en Vlot om thuis te oefenen
In de eerste week gaan we bij alle leerlingen van groep 4 t/m 8 de AVI-toetsen afnemen. Hopelijk kunnen we zien dat leerlingen, die in de vakantie veel gelezen hebben of regelmatig geoefend hebben, flink vooruit zijn gegaan.

Naar aanleiding van de toetsen worden Vloeiend en Vlot-boekjes op niveau uitgedeeld. De ouders van deze leerlingen  krijgen hier dan meer informatie over van de groepsleerkrachten.

Ouderbijdrage schooljaar 2017/2018
Inmiddels hebben vele ouders de ouderbijdrage voor dit schooljaar al betaald of hebben hiervoor een machtiging afgegeven. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u om dit z.s.m. te doen. 

De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 en schoolreisbijdrage € 25,00. Tezamen is dat dus €45,00. De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd mogelijk om, in onderling overleg, bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te voldoen. 

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2017-2018’ en de naam en groep van uw kind(eren). Tevens is het mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren.