FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

november 2018

EU-Schoolfruit
Met trots kunnen wij u melden dat de leerlingen van De Tandem, als gezonde school, tussen 12 november 2018 en 19 april 2019 weer drie stuks groente en fruit per leerling per week ontvangen. Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Alle kinderen lusten groente en fruit! Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.Wekelijks zullen wij via Digiduif/Social Schools de bestellingen kenbaar maken.

Gezonde traktatie Dirk van den Broek
Deze week ontvingen alle leerlingen en medewerkers een gezond appeltje van supermarkt Dirk van den Broek.

Week van de techniek
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november vindt in Almelo de week van de techniek plaats. De leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken op vrijdag 9 november de Ontdek Hightech Almelo in de IISPA. Tussen 9.00 en 14.00 uur maken zij kennis met bijzondere technische activiteiten.

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 7 november start de bezorging van de kinderpostzegelsactie. Uiterlijk 24 november 2018 moeten de bestellingen bij eenieder binnen zijn.

Periodesluiting 2018-2019
Op 13 en 15 november staat de periodesluiting voor alle groepen gepland.

Dinsdag 13 november                       12:45-13:45 uur groepen 1/2A, 3, 5 en 7

Donderdag 15 november                   12:45-13:45 uur groepen 1/2B, 4, 6 en 8

Alle ouders/verzorgers worden hierbij alvast uitgenodigd om de periodesluiting van hun kind(eren) bij te wonen. Wij verzoeken u wel oppas te regelen voor niet schoolgaande kinderen, om de voorstellingen goed tot hun recht te laten komen. Ook willen wij u wijzen om zorgvuldig en discreet om te gaan met beeldmateriaal op de diverse sociale media.

Juf Hilda komt voorlopig niet werken
Een paar weken geleden was zij weer vol goede moed begonnen met nieuwe gehoorapparaten in de hoop dat zij er deze keer wel veel baat bij zou hebben in de klas.Ondanks haar inzet is helaas gebleken, dat het lesgeven als gevolg van haar gehoorproblematiek onmogelijk is geworden. In nauw overleg met OPOA en de Arboarts zal zij waarschijnlijk in een afkeuringsprocedure terecht komen. Ziet u juf Hilda vraag gerust naar haar situatie, zij staat hier volledig voor open

Jeugdgezondheidszorg groep 7
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente wil ervoor zorgen dat, samen met u als ouder en de school, kinderen gezond opgroeien en een goede ontwikkeling doormaken. Daarom komt de JGZ  in de basisschoolperiode op school voor een gezondheidscheck in groep 2 en 7. Zij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen.

Op donderdag 15 november a.s. zullen de leerlingen van groep 7 door de doktersassistente van de JGZ worden uitgenodigd voor de gezondheidscheck. Hieraan voorafgaand stelt ze zich voor aan de groep. De check zelf duurt per leerling ongeveer tien minuten. Dit  

Voorleeswedstrijd 2018
Op vrijdag 19 oktober jl. was de finale van De Tandem voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8. Benjamin Mrzljak uit groep 6 is de winnaar van de groepen 5/6 geworden. Semih Baseren uit groep 7 won met zijn voorleesverhaal uit “Het leven van een loser- Drie keer niks”. Hij werd de winnaar van de groepen 7/8. Semih mag tevens De Tandem vertegenwoordigen bij de Almelose voorleeskampioenschappen in februari 2019.

VO-bezoek groep 8
De leerlingen van de groepen 8 gaan zich in november en december oriënteren op het voortgezet onderwijs door middel van bezoeken aan de scholen met diverse leerwegen. De exacte data voor de bezoeken aan het Zone-college (voorheen AOC Almelo) en Het Erasmus afdeling VMBO zijn nog niet bekend.

Op vrijdagochtend 2 november 2018 gaan groep 8 op bezoek bij Het Erasmus, afdeling Havo/VWO. De leerlingen van groep 8 zullen de definitieve data tijdig ontvangen van de leerkrachten.

Tandemdisco wederom een succes
Op vrijdag 12 oktober jl. werd de Tandemdisco weer georganiseerd. De disco stond deze keer in het teken van een beachparty (dit op verzoek van de leerlingenraad). Achteraf geen gekke keuze, getuige het warmterecord op de warmste 12 oktober ooit gemeten. Dank aan de aanwezige leerlingen, leerkrachten, studenten, de werkgroep en de OR voor geweldige inzet tijdens deze middag en avond.

Terugkommiddag oud-leerlingen
Op woensdagmiddag 17 oktober jl. hebben de groep 8 leerlingen van vorig schooljaar elkaar weer terug kunnen zien op De Tandem. Een uurtje gezellig bijkletsen met de groepsgenoten en leerkrachten van vorig schooljaar. Tevens hebben zij ons van tips voorzien om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

Sinterklaasjournaal 2018

Vanaf maandagavond 12 november a.s. kan er iedere avond om 18.00 uur weer gekeken worden naar het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp.

Groep 8 adviesgesprekken
In de week van de oudergesprekken hebben de leerkrachten van groep 8 de eerste voorlopige adviesgesprekken met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers. Zij zullen hier binnenkort een uitnodiging voor ontvangen.

Oudergesprekken
Dit schooljaar gaan we op een nieuwe manier om met de oudergesprekken. Wij zijn in september begonnen om met iedere ouder apart een startgesprek te voeren. Hier zijn mogelijk afspraken gemaakt over hoe u elkaar op de hoogte houdt van de ontwikkelingen m.b.t. uw kind.

In november gaan de gesprekken wederom over het welzijn van uw kind echter alleen als u of de leerkracht dit noodzakelijk vindt of wanneer u dit in september hebt afgesproken. Dus het is niet nodig om voor ieder kind een oudergesprek te voeren.

Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019
Inmiddels hebben vele ouders de ouderbijdrage voor dit jaar al betaald of hebben hiervoor een machtiging afgegeven. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u om dit z.s.m.  te doen. De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is dat dus €45,00.

De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd mogelijk om, in onderling overleg, bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te voldoen.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2018-2019’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Tevens is het mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren. 

Migratie van Digiduif naar Social Schools
De Tandem maakt al enkele jaren gebruik van het communicatiesysteem Digiduif. Zoals u wellicht weet, verandert de naam en de vorm binnenkort in Social Schools.In november gaan we (eerst op achtergrond) bezig met de overgang naar de nieuwe versie.

_

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Leerlingen mogen een deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Beleid flyers uitdelen of reclameposters
Wij ontvangen bijna wekelijks vragen of mails van bedrijven of zij folders of flyers mogen uitdelen bij ons op school. Ons beleid is als volgt:
In principe geven wij geen flyers mee. Als wij vinden dat de activiteit educatief is voor kinderen, benoemen de leerkrachten dit in de groepen en kunnen de flyers uit eigen beweging worden meegenomen. De flyers liggen dan in de groep of bij de ingangen.

In sommige gevallen wordt het flyeren ingezet als ‘ruilmiddel’. Als tegenprestatie van een gratis (sport)clinic, delen wij individueel flyers uit. 

Nog één sponsor gezocht voor de sportshirts van De Tandem
Vorig schooljaar werd er een oproep gedaan voor het sponsoren van sportshirts voor De Tandem. Er hebben zich vier sponsoren gemeld. Echter is er vanwege verhuizing één sponsor afgehaakt.  Wij zijn dus nog op zoek naar een vierde sponsor.   Het gaat om dertien shirts (inclusief een keepersshirt) per team. Aan de voorzijde komt de schoolnaam en op de achterzijde is plaats voor een bedrijfslogo tot 30 cm .

De kosten per team per sponsor zijn eenmalig €380,00. Geïnteresseerde sponsoren/ouders kunnen contact opnemen met adjunct-directeur Michel Maag voor meer informatie.

--

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Donderdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.

Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld). Op één of meer dagen lopen de leerlingen een Daily mile in groepsverband.

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen, etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma. 

Tenslotte gaan de kleuters dagelijks (m.u.v. de woensdag) naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:
Ochtendpauze

10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5

10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze

11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7

12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze

11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8

12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Lege batterijen? Lever ze in!
Sinds enkele jaren staat er in de hal een inzamelton voor lege batterijen. Voor de ingezamelde lege batterijen krijgt de school punten, hiermee kan spel- en speelmateriaal bij elkaar worden gespaard. Goed dus voor de school én voor het milieu.

Lever dus snel je lege baterijen in!

 jaar een pilot van de ANWB Fietsverlichtingsactie, bestaande uit een fietscontrole, plaatsvinden.

Ouderhulp in werkgroepen 2018/2019
De Ouderraad werkt met werkgroepen om de verschillende activiteiten te kunnen organiseren. Lijkt het u leuk om komend schooljaar een bepaalde activiteit voor te bereiden in een werkgroep, meldt u dan aan.

De activiteiten voor het komende schooljaar zijn:

– Tandemdisco (vrijdag 12 oktober 2018)
– Sinterklaas (woensdag 5 december 2018)
– Kerst (donderdag 20 december 2018)
– Koningsspelen (vrijdag 12 april 2019)
– Sponsorloop (dinsdag 21 mei 2019)
– Tandemtalentenjacht (vrijdag 28 juni 2019)

Heeft u interesse om een actieve bijdrage te leveren aan een bepaalde werkgroep, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR, Miriam Kars. Haar e-mailadres is: miriamkars@live.nl

U kunt uw interesse ook kenbaar maken bij de adjunct-directeur Michel Maag. Hij zorgt er dan voor dat de OR hiervan op de hoogte wordt gesteld. Het streven is om de werkgroepen in de eerste week van het nieuwe schooljaar in te delen.

Resultaten ouderenquête 2018
Afgelopen maanden heeft 52% van de  ouders deelgenomen aan de oudertevredenheidsenquête. De Tandem voldoet hiermee aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. Wij danken alle ouders voor het invullen.

De Tandem is erg trots met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Wij gaan de informatie uit de en enquête verwerken en bespreken met de medezeggenschapsraad. Bent u nieuwsgierig naar de resultaten? Deze zijn in te zien op: www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6534/1084/De-Tandem/Oudertevredenheid

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
De gemeente Almelo vindt het belangrijk dat ieder kind moet kunnen sporten of deel moeten kunnen nemen aan cultuuractiviteiten. Daarom zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds actief in onze gemeente.

De fondsen hebben als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders, de kans te geven om te sporten of te laten deelnemen aan cultuur. De bijdrage van maximaal €225,- (sport) of €450,- (cultuur) per kind per jaar, is bedoeld voor het betalen van de contributie, de aanschaf van (sport)kleding of de huur van een muziekinstrument.

Beide fondsen zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen, die leven van een inkomen van maximaal 115% van het sociaal minimum. Een volledig overzicht van de ‘spelregels’ in Almelo vindt u op:

www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almelo/ 

www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almelo/

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit kan o.a. een buurtsportcoach, een combinatiefunctionaris of een GGD-medewerker zijn.

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden.

Schoolgids 2018-2019
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2018-2019 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.