FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

juli 2019

Ouderbedankochtend
Op vrijdagmorgen 5 juli a.s. vanaf 10.00 uur nodigen wij (groot)ouders en andere vrijwilligers uit om samen een kop koffie met een lekkernij te nuttigen. D.m.v. deze ochtend wil De Tandem laten blijken hoezeer zij de steun van deze (groot)ouders en vrijwilligers waardeert. Vanaf 10.15 uur kunt u dan eventueel kijken naar de musical van groep 8.

Indien u niet in de gelegenheid bent deze ochtend te bezoeken, willen wij toch onze waardering en dank uitspreken voor uw hulp gedurende het afgelopen schooljaar.

Doorschuifmiddag OPOA-breed
Op maandagmiddag 8 juli van 13.00-14.00 uur is er de “doorschuifmiddag”. De leerlingen en de leerkrachten gaan dan naar het klaslokaal waar zij na de zomervakantie komen te zitten.

Ook bijna 4-jarigen en nieuwe leerlingen van andere scholen worden voor dit wisselmoment uitgenodigd. De groepen 8 mogen zich vanaf 11.45 uur thuis voorbereiden op de musical van die avond. (Als dit voor ouders een probleem is, zorgt de school voor een oplossing. Ouders van leerlingen uit groep 8 kunnen dit melden bij de groepsleerkracht(en).

Programma laatste schooldag 11 juli
In de ochtend van donderdag 11 juli a.s. is er voor de leerlingen een gezellig programma in de eigen groep. Vanaf 11.00 uur start de traditionele vossenjacht. (zie hieronder).

Na de vossenjacht gaan we picknicken; de kleuters op het kleuterplein en de groepen 3 t/m 7 op het veld ernaast. Het zou handig zijn als de leerlingen dekens of handdoeken meenemen om op te zitten. (Bij slecht weer picknicken we in het eigen lokaal.)
Na een koele versnapering gaan alle leerlingen weer naar hun eigen groep om het schooljaar met hun juf en/of meneer af te sluiten. Om 14.00 uur start voor alle leerlingen de zomervakantie 2019.

Vossenjacht op 11 juli 2019
Op donderdag 11 juli a.s. is het de laatste dag van dit schooljaar. Traditiegetrouw gaan we die dag een vossenjacht houden voor de groepen 1 t/m 7, want groep 8 is die dag al vrij. De vossenjacht begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 12.15 uur. Voor deze vossenjacht willen we graag weer uw hulp inroepen. Als u zin en tijd heeft om als vos te komen helpen, dan kunt u zich intekenen op de lijsten die bij alle ingangen hangen. Als u met meerdere personen deelneemt, graag dit even duidelijk vermelden. De leerlingen  van groep 8 mogen, onder begeleiding van een volwassene, ook vos spelen. Op woensdag 10 juli a.s. om 14.00 uur wordt er een korte uitleg gegeven voor alle vossen in het lokaal van groep 6. Geef even aan op de intekenlijst of u hierbij aanwezig bent. Mocht u al vaker meegedaan hebben en/of geen behoefte hebben aan de uitleg, dan zien we u graag donderdag 11 juli om 10.45 uur in de koffiekamer. Voor vragen kunt u zich richten tot juf Albertine, leerkracht groep 6.

Jaarrooster 2019/2020
Na de zomervakantie ontvangt u van ons de digitale versie van de schoolgids 2019-2020. In de laatste week van dit schooljaar ontvangt u het jaarrooster voor schooljaar 2019-2020.
Wel willen we u vast mededelen dat we het schooljaar 2019-2020 beginnen met een studiedag voor het team. Dat betekent dat alle leerlingen op maandag 26 augustus a.s. nog een extra vrije dag hebben na de vakantie.

Afscheid groep 8 leerlingen
Het Tandemteam wenst alle leerlingen van groep 8 veel succes en plezier op hun nieuwe school. Op woensdagmiddag 13 november a.s. hebben wij voor hen een terugkommiddag gepland. Zij kunnen dan hun eerste ervaringen met het VO met ons delen.

Rapporten
De rapporten van de leerlingen mogen in het nieuwe schooljaar bij de nieuwe leerkracht worden ingeleverd.

Ouderhulp in werkgroepen 2019/2020
De Ouderraad werkt met werkgroepen om de verschillende activiteiten te kunnen organiseren. Lijkt het u leuk om komend schooljaar een bepaalde activiteit voor te bereiden in een werkgroep, meldt u zich dan aan: miriamkars@live.nl

De activiteiten voor het komende schooljaar zijn:

– Tandemdisco (vrijdag 11 oktober 2019)
– Sinterklaas (donderdag 5 december 2019)
– Kerst (donderdag 19 december 2019)
– Koningsspelen (vrijdag 17 april 2020)
– Tandemtalentenjacht (vrijdag 19 juni 2020)

Heeft u interesse om een actieve bijdrage te leveren aan een bepaalde werkgroep, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR, Miriam Kars. Haar e-mailadres is: miriamkars@live.nl

U kunt uw interesse ook kenbaar maken bij de adjunct-directeur Michel Maag. Hij zorgt er dan voor dat de OR hiervan op de hoogte wordt gesteld. Het streven is om de werkgroepen in de eerste week van het nieuwe schooljaar in te delen.

Fijne zomervakantie!
Hoewel het nog even duurt, wenst het TandemTeam alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) alvast een zonnige en prettige zomervakantie toe!

We zien elkaar weer op dinsdag 27 augustus 2019.

Wij wensen alle schoolverlaters heel veel plezier op hun nieuwe school. Wij hopen dat zij een fijne tijd hebben gehad op De Tandem.

---

Jeugdfonds Almelo kan u mogelijk ondersteunen bij het betalen van uw schoolreis- en kampgeld (flyer_Jeugdfonds_Almelo_leergeld_2019)
Veel ouders hebben de ouderbijdrage van 2018/2019 inmiddels overgemaakt. Binnenkort gaan de groepen weer op schoolreis. We verzoeken de ouders die het schoolreisgeld (€30,-) nog niet hebben overgemaakt, dit zo spoedig mogelijk te doen. De volledige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 45,00 per kind per jaar. De bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00.  

De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Leerlingen die na januari op school komen, betalen alleen de schoolreisbijdrage (€30,-).   

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer  
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, o.v.v. ‘ouderbijdrage 2018-2019’ en de naam en groep van uw kind(eren). 

Onze leerlingen zijn dik tevreden over De Tandem, een 8,6 krijgen wij!!!
Jaarlijks peilen wij de sociale veiligheid middels het  leerlingentevredenheidsonderzoek van Met het gemiddelde 'rapportcijfer' van 8,6, tijdens de afname in april 2019, zijn wij zeer tevreden.

Na de zomer gaan ook de groepen 1 tot en met 3 vijf gelijke dagen naar school
Vanuit de directie was er de wens om de schooltijden van de groepen 1 t/m 3 gelijk te trekken met de tijden van de groepen 4 t/m 8. De medezeggenschapsraad heeft  de ouders van de groepen 1/2 en de nieuw aangemelde leerlingen in drie bijeenkomsten geconsulteerd en daarna een enquête uitgeschreven om de mening hierover te peilen. De vooraf vastgestelde doelstelling is ruimschoots gehaald en ook het team heeft unaniem positief gestemd. Dit heeft de MR doen besluiten om positief in te stemmen met het voorstel van de directie.
Alle groepen volgen per 1 augustus 2019 het . Dus alle groepen starten dagelijks om 8.30 uur en stoppen om 14.00 uur.

--

Aanmelden driejarige kan weer!
In verband met de planning voor schooljaar 2019/2020 is het voor ons prettig om inzichtelijk te krijgen, welke jonge broertjes en zusjes wij kunnen verwelkomen in de loop van het nieuwe schooljaar.

Problemen/onduidelijkheden? Kom langs!
Als u iets hoort of ziet bij ons op school waarvan u denkt: “Klopt dit wel?” of “Hier ben ik het niet mee eens!”, loop dan even na 14.00 uur de school binnen of bel met de leerkracht. Praten bij het hek of op het plein verandert niets aan een situatie, in gesprek gaan met de leerkracht kan duidelijkheid bieden en bijdragen aan een gezamenlijke oplossing.

In principe zijn onze groepsleerkrachten de eerste aanspreekpunten. Soms hebben we andere afspraken, maar we maken graag een afspraak met u. Daarna kan er, eventueel samen met de groepsleerkracht, een gesprek met de directie volgen.

HVO in groep 7 en GVO in groep 6?
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de vijf belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

Voor leerlingen en ouders die meer willen dan dit, bieden wij voor de groepen 6 godsdienstig (GVO) en voor de groepen 7 humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aan.  GVO en HVO laten de leerlingen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze.

Inmiddels hebben de leerlingen van de groepen 5 en 6 een aanmeldingsbrief ontvangen voor komend schooljaar. Voor (nog) meer informatie kijk op: https://www.vormingsonderwijs.nl/.

Nieuwe sportshirts voor De Tandem
Tijdens het schoolvoetbaltoernooi 2019 spelen de leerlingen van De Tandem de wedstrijden in onze prachtige nieuwe sportshirts. De shirts kwamen tot stand dankzij drie Almelose ondernemers, met kinderen op De Tandem. 

Antiekhandel Steen, logos
R&R bouwwerken en
Seba montage en afbouw 
prijken met hun logo’s op de achterzijde van onze nieuwe sportshirts.

De leerkrachten en de leerlingen zijn erg dankbaar voor de mooie shirts en hopen dat de leerlingen hierdoor nog meer sportief plezier beleven tijdens de sporttoernooien. Nogmaals dank aan alle sponsoren.  

 

--

Naschoolse activiteiten Schelfhorst
In maart gaan de naschoolse activiteiten op het Heracles Cruyff Court weer van start op de woensdagmiddagen. Klik op https://detandemalmelo.nl/images/20182019/Poster_Naschoolse_Activiteiten_PH2018-2019_v3.pdf voor de activiteiten per week.  

Schoolreisbestemmingen 2019
De bestemmingen voor de schoolreizen van 2019 zijn:

groepen 1 en 2 (vrijdag 17 mei 2019)  Giga Konijnenhol in Beerze

groepen 3 en 4  (vrijdag 14 juni 2019) Megapret in Lievelde

groepen 5 en 6 (woensdag 29 mei 2019) Avonturenpark Slagharen

groep 7 (13 en 14 juni 2019) Camping Beerze Bulten

groep 8 (19 t/m 21 juni 2019) Camping De Belten in Rheeze

 

Afhaalpunt in IKC Schelfhorst Locatie OBS De Tandem

Uw boeken bijna thuisbezorgd!
Is de Bibliotheek Almelo te ver weg of lastig om er te komen en woont u in de buurt van OBS De Tandem? Bibliotheek Almelo maakt het u makkelijker met een afhaalpunt in OBS De Tandem, aan Havezathe 97, 7608 CL  Almelo.

Hoe werkt het: 

  • Reserveer elk boek dat u maar wenst via www.bibliotheekalmelo.nl
  • Vul het gewenste afhaalpunt in
  • Het boek bezorgen wij zo spoedig mogelijk
  • U haalt het boek uit de afhaalkast van de Bibliotheek in de schoolhal
  • Het boek is al geleend op uw bibliotheekpas

Weet u dat:

  • U ook snel en makkelijk kunt reserveren via de Bibliotheek Wise app op telefoon of tablet?
  • U alle boeken op het afhaalpunt kunt inleveren ook al zijn ze ergens anders geleend?
  • U een uitleentermijn van 3 weken hebt maar er extra transportdagen bij komen?
  • Alle boeken en dus ook de nieuwste te reserveren zijn?

Openingstijden van het afhaalpunt : maandag t/m vrijdag  van 8.30 – 17.00 uur (Tijdens schoolvakanties gesloten)

Voor meer informatie: Jenette Koster-Rekers (jkoster@bibliotheekalmelo.nl)

--

Mijn kind is ziek of moet onverwacht naar de dokter en dan?
U meldt uw kind altijd af via de telefoon op nummer 0546-492337! Wij zien meldingen in Social Schools vaak te laat, daarom bovenstaand verzoek.

EU-Schoolfruit een goede en gezonde zaak!
Sinds half november ontvangen alle leerlingen van De Tandem drie stuks groente en fruit per week. De Tandem doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit!

Het doel is om de leerlingen kennis te laten nemen met veel verschillende smaken en structuren. Wij kunnen voorzichtig concluderen dat de deelname aan EU-schoolfruit een succes is, getuige de lege groente- en fruitbakken die aan het einde van de dag worden ingeleverd.

Verder zien wij ook dat onze leerlingen zelf meer fruit meenemen naar school. Een goede en gezonde zaak!! De EU-schoolfruitactie loopt tot de met 19 april 2019.

Wat doen we op de Tandem met de ‘werkdrukgelden’?
Al onze leerkrachten hebben in juni 2018 gekozen om op basis van deze extra gelden uitgeroosterd te worden. In deze tijd kunnen de leerkrachten werkzaamheden uitvoeren waar ze anders minder aan toe komen. Zoals kindgesprekken voeren, het observeren van leerlingen en/of klassenbezoeken bij collega’s om te kijken hoe zij hun werk uitvoeren. In een enkel geval nemen ze de groep over van een collega, die ziek is.

Tot de kerstvakantie heeft juf Elise samen met juf Lenie deze werkzaamheden uitgevoerd. Na de kerst hebben we wat wisselingen gehad, maar vanaf nu is het juf Lenie voor de groepen 1,2 en 3; juf Gül voor de groepen 4,5 en 6 en meneer Lars voor de groepen 7 en 8. Wij bekijken dit steeds van vakantie tot vakantie, omdat de vaste leerkracht, die deze taak op zich heeft genomen, langdurig ziek is.

Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019
Inmiddels hebben vele ouders de ouderbijdrage voor dit jaar al betaald of hebben hiervoor een machtiging afgegeven. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u om dit z.s.m.  te doen. De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is dat dus €45,00.

De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd mogelijk om, in onderling overleg, bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te voldoen.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2018-2019’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Tevens is het mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren. 

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Leerlingen mogen een deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Beleid flyers uitdelen of reclameposters
Wij ontvangen bijna wekelijks vragen of mails van bedrijven of zij folders of flyers mogen uitdelen bij ons op school. Ons beleid is als volgt:
In principe geven wij geen flyers mee. Als wij vinden dat de activiteit educatief is voor kinderen, benoemen de leerkrachten dit in de groepen en kunnen de flyers uit eigen beweging worden meegenomen. De flyers liggen dan in de groep of bij de ingangen. In sommige gevallen wordt het flyeren ingezet als ‘ruilmiddel’. Als tegenprestatie van een gratis (sport)clinic, delen wij individueel flyers uit. 

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Donderdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.

Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld). Op één of meer dagen lopen de leerlingen een Daily mile in groepsverband.

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen, etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma. 

Tenslotte gaan de kleuters dagelijks (m.u.v. de woensdag) naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:
Ochtendpauze

10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5

10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze

11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7

12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze

11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8

12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Lege batterijen? Lever ze in!
Sinds enkele jaren staat er in de hal een inzamelton voor lege batterijen. Voor de ingezamelde lege batterijen krijgt de school punten, hiermee kan spel- en speelmateriaal bij elkaar worden gespaard. Goed dus voor de school én voor het milieu.

Lever dus snel je lege baterijen in!

 jaar een pilot van de ANWB Fietsverlichtingsactie, bestaande uit een fietscontrole, plaatsvinden.

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden.

Schoolgids 2018-2019
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2018-2019 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.