FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

februari 2018

Afscheid van juf Arlene
Juf Arlene gaat met ingang van 1 februari 2018 werken in haar eigen woonplaats. Wij wensen haar veel plezier op haar nieuwe werkplek.

Meneer Stefan Schuring is de nieuwe leerkracht van groep 5
Meneer Stefan heeft op maandag 29 en dinsdag 30 januari jl. twee dagen meegekeken in groep 5 en is helemaal bijgepraat door juf Arlene. Zo kan hij zo goed mogelijk aansluiten op de werkwijze van groep 5 en De Tandem.

Even voorstellen
Mijn naam is Stefan Schuring en ik ben 26 jaar. Vanaf donderdag 1 februari 2018 ben ik de leerkracht voor groep 5; hier heb ik erg veel zin in. Ik woon zelf in Almelo op de Windmolenbroek. Voordat ik op De Tandem kwam heb ik in Glanerbrug op een school in groep 8 gewerkt. Mijn hobby is voetbal. Ik voetbal zelf en geef ook voetbaltraining. Ik probeer ook elke thuiswedstrijd van Heracles te bekijken in het stadion. 

Op maandag en dinsdag ben ik al in groep 5 geweest. Ik vond dat er heel wat harde werkers en vrolijke kinderen in de groep waren. Voor dit schooljaar hoop ik op een ontzettend leuk jaar op De Tandem. 

Thema onderzoek: Lerarenkracht
De inspecteur heeft op dinsdag 16 januari jl. samen met juf Marjan in vier groepen het didactisch handelen bekeken. In het nagesprek met de leerkrachten, directie en IB sprak hij uit dat hij tevreden is over hetgeen hij zag. Naast het didactisch handelen, volgen wij de leerlingen in voldoende mate en heeft hij het pedagogisch klimaat als prettig ervaren. Daarnaast straalde De Tandem rust en veiligheid uit. Wij krijgen geen rapportage hierover, omdat het thema een landelijk deelonderzoek is, dat geanonimiseerd opgenomen wordt in "De staat van het onderwijs 2018".

Voorleeswedstrijd bibliotheek Almelo
Op zaterdag 3 februari a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur zal Nadine Boukachaba uit groep 8, onze school vertegenwoordigen bij de Almelose voorleeswedstrijd. Deze vindt plaats in de Centrale bibliotheek aan Het Baken 3. Wij wensen Nadine alvast veel succes!

Oudergesprekken groep 8
Op maandag 12, woensdag 14 en donderdag 15 februari a.s.  worden de ouder- en leerlinggesprekken over het VO-advies gevoerd in groep 8. Ouders krijgen een uitnodiging via de Digiduifplanner.

EU-Schoolfruit
Sinds half november ontvangen alle leerlingen van De Tandem drie stuks groente en fruit per week. De Tandem doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!

Het doel is om de leerlingen kennis te laten nemen met veel verschillende smaken en structuren. Wij kunnen voorzichtig concluderen dat de deelname aan EU-schoolfruit een succes is, getuige de lege groente- en fruitbakken die aan het einde van de dag worden ingeleverd.Verder zien wij ook dat onze leerlingen zelf meer fruit meenemen naar school. Een goede en gezonde zaak!! De EU-schoolfruitactie loopt tot de met 20 april 2018.

KEPA voorstellingen groep 1-4
Op donderdag 22 februari a.s. gaan de groepen 1/2A en 1/2B (per groep) kijken naar de voorstelling ‘Teun en Zus trommelen’. Zij doen dit in het speellokaal.

De groepen 3 en 4 kijken (ook per groep) later op deze dag naar de voorstelling ‘Teun en Zus trommelen thuis’. Ook zij gaan hiervoor naar ons eigen speellokaal.

Website De Tandem hersteld
Sinds 1 januari jl. is onze website ondergebracht bij een andere webhosting (Microcenter BV). De groepenpagina’s en het fotoalbum zijn gelukkig weer online!

Ouderbijdrage schooljaar 2017/2018
Inmiddels hebben vele ouders de ouderbijdrage voor dit schooljaar al betaald of hebben hiervoor een machtiging afgegeven. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u om dit z.s.m. te doen. 

De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 en schoolreisbijdrage € 25,00. Tezamen is dat dus €45,00. De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd mogelijk om, in onderling overleg, bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te voldoen. 

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2017-2018’ en de naam en groep van uw kind(eren). Tevens is het mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren. 

Open dag De Tandem op 7 maart 2018
Op woensdag 7 maart 2018 van 9.00 tot 11.30 uur, organiseren de basisscholen in de wijk De Schelfhorst een open dag voor toekomstige leerlingen en hun ouders. Wij vragen u hierbij om geïnteresseerde ouders te enthousiasmeren voor een bezoekje aan De Tandem. En als u zelf een kind thuis hebt dat volgend (school)jaar 4 jaar wordt, bent u uiteraard ook van harte welkom. 

Vrije dag leerlingen De Tandem
Op vrijdag 23 februari 2018 hebben alle leerlingen van De Tandem een vrije dag.

Voorjaarsvakantie 2018
De voorjaarsvakantie is dit jaar van 26 februari tot en met 2 maart 2018.Het Tandemteam wenst iedereen een fijne voorjaarsvakantie en we zien iedereen graag terug op maandag 5 maart a.s.

--

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
De gemeente Almelo vindt het belangrijk dat ieder kind moet kunnen sporten of deel moeten kunnen nemen aan cultuuractiviteiten. Daarom zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds actief in onze gemeente.

De fondsen hebben als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders, de kans te geven om te sporten of te laten deelnemen aan cultuur. De bijdrage van maximaal €225,- (sport) of €450,- (cultuur) per kind per jaar, is bedoeld voor het betalen van de contributie, de aanschaf van (sport)kleding of de huur van een muziekinstrument.

Beide fondsen zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen, die leven van een inkomen van maximaal 115% van het sociaal minimum. Een volledig overzicht van de ‘spelregels’ in Almelo vindt u op:

www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almelo/ 

www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almelo/

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit kan o.a. een buurtsportcoach, een combinatiefunctionaris of een GGD-medewerker zijn.

Taalthemawoorden op de website

Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden.

Schoolgids 2017-2018
klik hier voor de digitale versie!

Vloeiend en Vlot om thuis te oefenen
In de eerste week gaan we bij alle leerlingen van groep 4 t/m 8 de AVI-toetsen afnemen. Hopelijk kunnen we zien dat leerlingen, die in de vakantie veel gelezen hebben of regelmatig geoefend hebben, flink vooruit zijn gegaan.

Naar aanleiding van de toetsen worden Vloeiend en Vlot-boekjes op niveau uitgedeeld. De ouders van deze leerlingen  krijgen hier dan meer informatie over van de groepsleerkrachten.