FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

juli 2020

Ouders en leerlingen bedankt
Als Tandemteam zijn wij ontzettend blij met de betrokkenheid van onze ouders. Wij zien dit steeds tijdens o.a. de OR-activiteiten en de jaarlijkse festiviteiten. Dit jaar hadden we de hulp van ouders ook nog op een andere manier nodig, namelijk om les te geven aan hun eigen kinderen. Middels een bos tulpen, hebben wij onze dank hiervoor al deels laten blijken. Bij deze willen wij nogmaals alle ouders van De Tandem danken voor hun hulp en inzet, in welke vorm dan ook, in het afgelopen schooljaar! 

Ook onze leerlingen hebben dit schooljaar weer de nodige inzet getoond. De leerkrachten en stagiaires willen ook hen hiervoor een bedankje geven. Zij zullen dit doen middels een klein presentje, waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht zijn genomen! 

Doorschuifmiddag
Op maandagmiddag 29 juni van 13.00-13.45/14.00 uur is er de “doorschuifmiddag”. De leerlingen en de leerkrachten gaan dan naar het klaslokaal waar zij na de zomervakantie komen te zitten.

Ook bijna 4-jarigen en nieuwe leerlingen van andere scholen worden voor dit wisselmoment uitgenodigd. Groep 8 is deze middag vrij vanaf 11.45 uur. We houden ons aan de afgesproken eindtijden van 13.45 uur en 14.00 uur

Programma laatste schooldag 2 juli
Op donderdag 2 juli is het de laatste dag van dit bijzondere schooljaar. Vanaf 11.00 uur houden we, in plaats van de traditionele vossenjacht, een cijfer/letterspeurtocht. De leerlingen van groep 1-7 gaan, in gemixte groepen, op zoek naar cijfers in hetzelfde zoekgebied als bij de vossenjacht. De leerkrachten lopen rond.

Na de speurtocht gaan we picknicken op het plein. Het zou handig zijn als de leerlingen dekens of handdoeken meenemen om op te zitten. (Bij slecht weer picknicken we in het eigen lokaal.)
Na een koele versnapering gaan alle leerlingen weer naar hun eigen groep om het schooljaar met hun juf en/of meneer af te sluiten. Om 13.45 en14.00 uur start voor alle leerlingen de zomervakantie 2020.

Afscheid groep 8 leerlingen
Op woensdagavond 1 juli a.s. nemen we afscheid van onze groep 8-leerlingen. Helaas was een musical dit schooljaar niet te realiseren. Vandaar dat het afscheid op een andere manier georganiseerd wordt. Woensdagmiddag treden de groep 8-leerlingen nog een keer op voor alle leerlingen van de school. ’s Avonds neemt het Tandemteam middels een BBQ, verzorgd door Q-on, afscheid.

Helaas is dit afscheid zonder de ouders. Via deze weg willen de ouders, die De Tandem ook definitief verlaten, hartelijk bedanken voor de jarenlange samenwerking.

Groep achters! 11 november is de datum voor in je nieuwe schoolagenda: groep 8 Terugkomdag
Het Tandemteam wenst alle leerlingen van groep 8 veel succes en plezier op hun nieuwe school. Op woensdagmiddag 11 november a.s. hebben wij voor jullie een terugkommiddag gepland. Jullie kunnen dan de eerste ervaringen met het VO met ons delen.

Extra vrije dag maandag 17 augustus!
We laten u alvast weten, dat we het schooljaar 2020-2021 beginnen met een studiedag voor het team. Dat betekent dat alle leerlingen op maandag 17 augustus a.s. nog een extra vrije dag hebben na de vakantie.

Rapporten
De rapporten van de leerlingen mogen in het nieuwe schooljaar bij de nieuwe leerkracht worden ingeleverd.

Fijne zomervakantie!
Het TandemTeam wenst alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) alvast een zonnige en prettige zomervakantie toe! We zien elkaar weer op dinsdag 18 augustus 2020.Wij wensen alle schoolverlaters heel veel plezier op hun nieuwe school. Wij hopen dat zij een fijne tijd hebben gehad op De Tandem.

--

Mijn kind is ziek of moet onverwacht naar de dokter en dan?
U meldt uw kind altijd af via de telefoon op nummer 0546-492337! Ook vernemen wij graag van u als we uw kind weer op school kunnen verwachten. Meldingen in Social Schools zien wij vaak te laat, daarom bovenstaand verzoek.

Pauzemoment en kleine tussendoortjes
Zowel tijdens de ochtend- als de middagsessie is er even een korte pauze. In de ochtend kunnen de leerlingen bijvoorbeeld een stukje fruit en iets te drinken nuttigen. In de middag kan ook voor één boterham met iets te drinken gekozen worden. Ons verzoek aan ouders om niet te veel mee te geven, omdat het slechts om een kort moment in de groep gaat. De leerlingen gaan in principe ook niet naar buiten tijdens het dagdeel, hooguit om samen een groepsvormende activiteit te doen.

Luizencontrole
Na iedere vakantie komen de ouders van het Luizenteam in de groepen om onze leerlingen te controleren. U zult begrijpen dat dit in verband met de richtlijnen van het RIVM op dit moment niet mogelijk is.
Daarom willen wij u vragen om uw kind(eren) zelf even goed te controleren. En ze even goed te kammen, bij voorkeur met een luizenkam. Alvast bedankt voor uw moeite.

Vakantieplanning 2020-2021

De eerste schooldag van 2020/2021 is op maandag 17 augustus 2020

Herfstvakantie: 12-10-20 t/m 16-10-20

Kerstvakantie: 21-12-20 t/m 01-01-21

Voorjaarsvakantie: 22-02-21 t/m 26-02-21

Goede vrijdag: 02-04-2021

Tweede Paasdag: 05-04-2021

Koningsdag: 27-04-2021

Meivakantie:  03-05-21 t/m 14-05-21

Hemelvaart: 13-05-21 t/m 14-05-21

2e Pinksterdag: 24-05-21

Zomervakantie: 09-07-21 t/m 20-08-21

Eventuele studiedagen worden later ingepland.

--

EU-Schoolfruit een goede en gezonde zaak!
Sinds half november ontvangen alle leerlingen van De Tandem drie stuks groente en fruit per week. De Tandem doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! Het doel is om de leerlingen kennis te laten nemen met veel verschillende smaken en structuren. Wij kunnen voorzichtig concluderen dat de deelname aan EU-schoolfruit wederom een succes is, getuige de lege groente- en fruitbakken die aan het einde van de dag worden ingeleverd.

Verder zien wij ook dat onze leerlingen zelf meer fruit meenemen naar school. Een goede en gezonde zaak!! De EU-schoolfruitactie loopt tot en met 19 april 2020.

Wijziging in de MR-bezetting
Met ingang van 2020 is Jildou van der Velde toegetreden tot de MR van De Tandem. Er zijn verder geen aanmeldingen van andere ouders geweest, dus verkiezingen konden wij niet uitschrijven. Wij zijn blij dat zij de plaats in neemt van Selma Dönmez.
Wij willen Selma hartelijk danken voor haar jarenlange inzet in de MR.

--

Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020
Inmiddels heeft 65% van de ouders de ouderbijdrage voor dit jaar al betaald of hebben hiervoor een machtiging afgegeven. Helpt u ons om dit zo snel mogelijk op 100% te krijgen?

De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is dat dus €45,00.
De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd mogelijk om, in onderling overleg, bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te voldoen.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2019-2020’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Tevens is het mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren. Het machtingsformulier kunt u hier downloaden en is tevens te verkrijgen bij de directie.

Mocht u problemen hebben met de betaling, dan heeft stichting leergeld Almelo hier een budget voor gereserveerd, dat u kunt aanvragen via https://www.leergeld.nl/almelo/. Zo blijft voor iedereen de schoolreis betaalbaar. Zie ook (flyer_Jeugdfonds_Almelo_leergeld_2019)

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden. 

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Uiteraard hebben de leerlingen een schoon shirt, korte boek of gympakje met passende gymschoenen met witte zolen bij zich om aan te trekken. Leerlingen mogen deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Beleid flyers uitdelen of reclameposters
Wij krijgen regelmatig vragen van bedrijven of zij flyers mogen uitdelen bij ons op school. Ons beleid is als volgt: In principe geven wij niets mee met de leerlingen. Als wij vinden dat de activiteit educatief is voor kinderen, benoemen de leerkrachten dit in de groepen en kunnen de flyers uit eigen beweging worden meegenomen. De flyers liggen dan in de groep of bij de ingangen van de school.
Soms wordt het flyeren ingezet als ‘ruilmiddel’. Als tegenprestatie van een gratis (sport)clinic, delen wij dan individueel flyers uit. 

S.O.S. formulier 2019-2020
In de eerste week ontvangt u van ons het S.O.S.- formulier. Het is de bedoeling dat u dit formulier z.s.m. voor (al) uw kind(eren) inlevert bij de leerkracht van uw kind. 

Schoolgids 2019-2020
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2019-2020 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Woensdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.
Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld).

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen,  en op hun Chromebook etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma.
Tenslotte gaan de kleuters dagelijks naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:

Ochtendpauze
10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5
10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze
11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7
12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze
11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8
12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Onze leerlingen zijn dik tevreden over De Tandem, een 8,6 krijgen wij!!!
Jaarlijks peilen wij de sociale veiligheid middels het  leerlingentevredenheidsonderzoek van Met het gemiddelde 'rapportcijfer' van 8,6, tijdens de afname in april 2019, zijn wij zeer tevreden.

Problemen/onduidelijkheden? Kom langs!
Als u iets hoort of ziet bij ons op school waarvan u denkt: “Klopt dit wel?” of “Hier ben ik het niet mee eens!”, loop dan even na 14.00 uur de school binnen of bel met de leerkracht. Praten bij het hek of op het plein verandert niets aan een situatie, in gesprek gaan met de leerkracht kan duidelijkheid bieden en bijdragen aan een gezamenlijke oplossing.

In principe zijn onze groepsleerkrachten de eerste aanspreekpunten. Soms hebben we andere afspraken, maar we maken graag een afspraak met u. Daarna kan er, eventueel samen met de groepsleerkracht, een gesprek met de directie volgen.

Afhaalpunt in IKC Schelfhorst Locatie OBS De Tandem

Uw boeken bijna thuisbezorgd!
Is de Bibliotheek Almelo te ver weg of lastig om er te komen en woont u in de buurt van OBS De Tandem? Bibliotheek Almelo maakt het u makkelijker met een afhaalpunt in OBS De Tandem, aan Havezathe 97, 7608 CL  Almelo.

Hoe werkt het: 

  • Reserveer elk boek dat u maar wenst via www.bibliotheekalmelo.nl
  • Vul het gewenste afhaalpunt in
  • Het boek bezorgen wij zo spoedig mogelijk
  • U haalt het boek uit de afhaalkast van de Bibliotheek in de schoolhal
  • Het boek is al geleend op uw bibliotheekpas

Weet u dat:

  • U ook snel en makkelijk kunt reserveren via de Bibliotheek Wise app op telefoon of tablet?
  • U alle boeken op het afhaalpunt kunt inleveren ook al zijn ze ergens anders geleend?
  • U een uitleentermijn van 3 weken hebt maar er extra transportdagen bij komen?
  • Alle boeken en dus ook de nieuwste te reserveren zijn?

Openingstijden van het afhaalpunt : maandag t/m vrijdag  van 8.30 – 17.00 uur (Tijdens schoolvakanties gesloten)

Voor meer informatie: Jenette Koster-Rekers (jkoster@bibliotheekalmelo.nl)

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Nieuwe sportshirts voor De Tandem
Tijdens het schoolvoetbaltoernooi 2019 spelen de leerlingen van De Tandem de wedstrijden in onze prachtige nieuwe sportshirts. De shirts kwamen tot stand dankzij drie Almelose ondernemers, met kinderen op De Tandem. 

Antiekhandel Steen, logos
R&R bouwwerken en
Seba montage en afbouw 
prijken met hun logo’s op de achterzijde van onze nieuwe sportshirts.

De leerkrachten en de leerlingen zijn erg dankbaar voor de mooie shirts en hopen dat de leerlingen hierdoor nog meer sportief plezier beleven tijdens de sporttoernooien. Nogmaals dank aan alle sponsoren.  

 

 

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019