FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

november 2019

Op 6 november staken wij. De studiedag is verzet naar woensdag 20 november. Onze leerlingen zijn dus zowel op 6 als op en 20 november vrij.

Projecttentoonstelling ‘Reis je mee?’ zeer druk bezocht
Op donderdag 17 oktober jl. opende De Tandem haar deuren voor de tentoonstelling van het project. Alle groepen hadden in de weken ervoor aan diverse zaken en vakken uit een bepaald land gewerkt. Het Tandemteam was erg blij met de grote belangstelling van de vele leerlingen, ouders, grootouders en buurtbewoners. Ook de positieve geluiden over de verzorging en de heerlijke hapjes vonden we erg leuk om te horen.

Wij willen iedereen bedanken voor de komst en de hulp tijdens het hele project.

Zie ook onze Facebookpagina voor mooie beelden.

Tandemdisco wederom een succes
Op vrijdag 11 oktober jl. werd de Tandemdisco weer georganiseerd. Dank aan de OR, de werkgroep Tandemdisco, de aanwezige leerlingen, studenten en leerkrachten voor hun geweldige inzet tijdens deze middag en avond. We hebben deze middag en avond in vier bijeenkomsten rond de twintig ouders gesproken over hoe zij over de Tandem denken. Hartelijk dank voor uw tijd. Voor ons is het een belangrijke aanvulling voor ons schoolplan 2019-2023.

Voorleeswedstrijd 2019
Op vrijdag 18 oktober jl. was de finale van De Tandem voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8. Esmée Lohuis uit groep 6 is de winnaar van de groepen 5/6 geworden. Dani Braak uit groep 8 won met zijn voorleesverhaal uit “De waanzinnige boomhut”. Hij werd de winnaar van de groepen 7/8. Dani mag tevens De Tandem vertegenwoordigen bij de Almelose voorleeskampioenschappen in februari 2020.

Schoolfruit start op 13 november a.s.
Onlangs konden we u met trots melden dat de leerlingen van De Tandem, als gezonde school, tussen 12 november 2019 en 19 april 2020 weer drie stuks groente en fruit per leerling per week ontvangen. Wekelijks zullen wij via Social Schools de wekelijkse levering kenbaar maken, zodat u iets anders kunt meegeven als uw kind er niet van houdt.

Week van de techniek 2019
Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 november vindt in Almelo de week van de techniek plaats. De leerlingen van groep 7 bezoeken het bedrijf Cogas op dinsdag 5 november a.s. Groep 8 gaat op vrijdag 8 november naar de Ontdek Hightech Almelo in de IISPA. Tussen 9.00 en 14.00 uur maken zij kennis met bijzondere technische activiteiten.

Kinderpostzegels 2019
Vanaf woensdag 6 november start de bezorging van de kinderpostzegelsactie. Uiterlijk 23 november 2019 moeten de bestellingen bij eenieder binnen zijn.

Snelle bladopruimers hartelijk dank
De herfst laat zijn gezicht weer zien. Al dat blad en onze meneer Henk door omstandigheden afwezig. Wij waren zeer blij met de vrijwillige tuinouders, die al heel veel blad hebben weggeblazen, weg geveegd en in kruiwagens hebben afgevoerd. We stellen deze hulp zeer op prijs. Mocht u zin hebben om ons te helpen met bladruimen, kom gerust wij slaan dat aanbod niet af. En de koffie en thee staan natuurlijk klaar.

Periodesluiting 5 en 7 november 2019
Alle ouders/verzorgers worden hierbij uitgenodigd om de periodesluiting van hun kind(eren) bij te wonen. Wij verzoeken u wel oppas te regelen voor niet schoolgaande kinderen, om de voorstellingen goed tot hun recht te laten komen.

Let op: In verband met het bedrijvenbezoek van groep 7 op dinsdag 5 november, hebben de groepen 7 en 8 van dag gewisseld!

Dinsdag 5 november 2019: 12.45-13.45 uur groepen 1/2B, 3, 6 en 8

Donderdag 7 november 2019: 12.45-13.45 uur groepen 1/2A, 4, 5 en 7

Terugkommiddag oud-groep 8
Op woensdagmiddag 13 november a.s. van 15.00 - 16.00 uur, nodigen wij de groep 8-leerlingen van het vorige schooljaar uit, om van hen te vernemen hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs tot dusverre is verlopen. Wij vragen de leerlingen om aan te geven op welke punten we onze toekomstige groep 8-leerlingen nog beter kunnen voorbereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

VO-bezoek groep 8
De leerlingen van de groepen 8 gaan zich in november en december oriënteren op het voortgezet onderwijs door middel van bezoeken aan de scholen met diverse leerwegen. Op donderdag 21 november a.s. wordt het Zone-college (voorheen AOC Almelo) bezocht. Op vrijdagochtend 22 november 2019 gaan groep 8 op bezoek bij Het Erasmus, afdeling Mavo/Havo/VWO. De exacte datum voor het bezoek aan Het Erasmus afdeling VMBO is nog niet bekend.

Groep 8 adviesgesprekken
In de week van maandag 25-11-2019 hebben de leerkrachten van groep 8 de eerste voorlopige adviesgesprekken met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers. Zij zullen hier binnenkort een uitnodiging voor ontvangen.

Oudergesprekken
Wij zijn in september begonnen om met iedere ouder apart een startgesprek te voeren. Hier zijn mogelijk afspraken gemaakt over hoe u elkaar op de hoogte houdt van de ontwikkelingen m.b.t. uw kind.

In de week van 25 november gaan de gesprekken wederom over het welzijn  en de vorderingen van uw kind echter alleen als u of de leerkracht dit noodzakelijk vindt of wanneer u dit in september hebt afgesproken. Dus het is niet nodig om voor ieder kind een oudergesprek te voeren.

Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020
Inmiddels heeft 59% van de ouders de ouderbijdrage voor dit jaar al betaald of hebben hiervoor een machtiging afgegeven. Helpt u ons om dit zo snel mogelijk op 100% te krijgen?

De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is dat dus €45,00.
De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd mogelijk om, in onderling overleg, bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te voldoen.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2019-2020’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Tevens is het mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren. Het machtingsformulier kunt u hier downloaden en is tevens te verkrijgen bij de directie.

Mocht u problemen hebben met de betaling, dan heeft stichting leergeld Almelo hier een budget voor gereserveerd, dat u kunt aanvragen via https://www.leergeld.nl/almelo/. Zo blijft voor iedereen de schoolreis betaalbaar. Zie ook (flyer_Jeugdfonds_Almelo_leergeld_2019)

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden. 

Sinterklaasjournaal 2019
Vanaf maandagavond 11 november a.s. kan er iedere avond om 18.00 uur weer gekeken worden naar het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp. Op zaterdag 16 november komt Sint in Nederland aan.

Kiwistickers sparen voor ballen
In de grote hal hangt weer een spaarposter. Hierop kunnen weer Zespri-kiwistickers worden geplakt om gratis ballen te sparen voor de school. Twee keer gezond! Eerst de lekkere kiwi eten en later fijn bewegen/sporten met de ballen!

Geen Unicefloop 2019!
Geachte dames en heren,

Vorig jaar vierden we de veertigste Unicefloop. Een begrip in Almelo. De Unicefloop was alleen mogelijk dankzij de goede contacten met de Almelose basisscholen en een groot aantal sponsors. Dit jaar is er helaas geen loop. Helaas. We hebben dit jaar te weinig vrijwilligers kunnen vinden om de Unicefloop voor te bereiden. We zoeken naar oplossingen. Mocht u een suggestie hebben, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet, Ingrid Grobben en Anke Wiegmans Unicef Loop Almelo

Politie controleert extra op fietsverlichting

ALMELO - Nu de wintertijd is aangebroken gaat de politie extra controleren op fietsverlichting. Dat gebeurt vooral op schoolroutes, in de ochtenduren.

 ‘Zorg dat je je verlichting voor elkaar hebt en voorkom een boete’, waarschuwt de Almelose politie op haar Facebook-pagina. Een bekeuring voor fietsen zonder bedraagt 55 euro (exclusief 9 euro administratiekosten). Fietsers mogen ook losse lampjes dragen; wit of geel voor, rood licht achter. ‘Maar deze lampjes mogen alleen op het bovenlichaam worden vastgemaakt. Dus niet op hoofd armen en of benen’, aldus de politie.(Dagblad Tubantia).

--

MMMM Lekker! Ook dit schooljaar weer EU-Schoolfruit op De Tandem
In het kader van De Tandem als gezonde school, zijn wij erg blij u te kunnen melden dat alle leerlingen van 12 november a.s. t/m 19 april 2020 drie stuks groente en fruit per leerling per week, krijgen. De Tandem doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Alle kinderen lusten groente en fruit! Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. Wij laten u tijdig weten, wat het wekelijkse aanbod is.

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Uiteraard hebben de leerlingen een schoon shirt, korte boek of gympakje met passende gymschoenen met witte zolen bij zich om aan te trekken. Leerlingen mogen deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Beleid flyers uitdelen of reclameposters
Wij krijgen regelmatig vragen van bedrijven of zij flyers mogen uitdelen bij ons op school. Ons beleid is als volgt: In principe geven wij niets mee met de leerlingen. Als wij vinden dat de activiteit educatief is voor kinderen, benoemen de leerkrachten dit in de groepen en kunnen de flyers uit eigen beweging worden meegenomen. De flyers liggen dan in de groep of bij de ingangen van de school.
Soms wordt het flyeren ingezet als ‘ruilmiddel’. Als tegenprestatie van een gratis (sport)clinic, delen wij dan individueel flyers uit. 

S.O.S. formulier 2019-2020
In de eerste week ontvangt u van ons het S.O.S.- formulier. Het is de bedoeling dat u dit formulier z.s.m. voor (al) uw kind(eren) inlevert bij de leerkracht van uw kind. 

Schoolgids 2019-2020
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2019-2020 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Woensdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.
Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld).

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen,  en op hun Chromebook etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma.
Tenslotte gaan de kleuters dagelijks naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:

Ochtendpauze
10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5
10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze
11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7
12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze
11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8
12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Onze leerlingen zijn dik tevreden over De Tandem, een 8,6 krijgen wij!!!
Jaarlijks peilen wij de sociale veiligheid middels het  leerlingentevredenheidsonderzoek van Met het gemiddelde 'rapportcijfer' van 8,6, tijdens de afname in april 2019, zijn wij zeer tevreden.

Problemen/onduidelijkheden? Kom langs!
Als u iets hoort of ziet bij ons op school waarvan u denkt: “Klopt dit wel?” of “Hier ben ik het niet mee eens!”, loop dan even na 14.00 uur de school binnen of bel met de leerkracht. Praten bij het hek of op het plein verandert niets aan een situatie, in gesprek gaan met de leerkracht kan duidelijkheid bieden en bijdragen aan een gezamenlijke oplossing.

In principe zijn onze groepsleerkrachten de eerste aanspreekpunten. Soms hebben we andere afspraken, maar we maken graag een afspraak met u. Daarna kan er, eventueel samen met de groepsleerkracht, een gesprek met de directie volgen.

Afhaalpunt in IKC Schelfhorst Locatie OBS De Tandem

Uw boeken bijna thuisbezorgd!
Is de Bibliotheek Almelo te ver weg of lastig om er te komen en woont u in de buurt van OBS De Tandem? Bibliotheek Almelo maakt het u makkelijker met een afhaalpunt in OBS De Tandem, aan Havezathe 97, 7608 CL  Almelo.

Hoe werkt het: 

  • Reserveer elk boek dat u maar wenst via www.bibliotheekalmelo.nl
  • Vul het gewenste afhaalpunt in
  • Het boek bezorgen wij zo spoedig mogelijk
  • U haalt het boek uit de afhaalkast van de Bibliotheek in de schoolhal
  • Het boek is al geleend op uw bibliotheekpas

Weet u dat:

  • U ook snel en makkelijk kunt reserveren via de Bibliotheek Wise app op telefoon of tablet?
  • U alle boeken op het afhaalpunt kunt inleveren ook al zijn ze ergens anders geleend?
  • U een uitleentermijn van 3 weken hebt maar er extra transportdagen bij komen?
  • Alle boeken en dus ook de nieuwste te reserveren zijn?

Openingstijden van het afhaalpunt : maandag t/m vrijdag  van 8.30 – 17.00 uur (Tijdens schoolvakanties gesloten)

Voor meer informatie: Jenette Koster-Rekers (jkoster@bibliotheekalmelo.nl)

 

Mijn kind is ziek of moet onverwacht naar de dokter en dan?
U meldt uw kind altijd af via de telefoon op nummer 0546-492337! Wij zien meldingen in Social Schools vaak te laat, daarom bovenstaand verzoek.

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Nieuwe sportshirts voor De Tandem
Tijdens het schoolvoetbaltoernooi 2019 spelen de leerlingen van De Tandem de wedstrijden in onze prachtige nieuwe sportshirts. De shirts kwamen tot stand dankzij drie Almelose ondernemers, met kinderen op De Tandem. 

Antiekhandel Steen, logos
R&R bouwwerken en
Seba montage en afbouw 
prijken met hun logo’s op de achterzijde van onze nieuwe sportshirts.

De leerkrachten en de leerlingen zijn erg dankbaar voor de mooie shirts en hopen dat de leerlingen hierdoor nog meer sportief plezier beleven tijdens de sporttoernooien. Nogmaals dank aan alle sponsoren.  

 

 

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019