FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

september 2018

Start nieuw schooljaar
Op maandag 3 september starten we het nieuwe schooljaar 2018/2019. De eerste dagen in de groepen staan in het teken van ontmoeting, sociale veiligheid en groepsvorming door samen afspraken te maken. Samen met de ouderraad hebben we weer materialen aangeschaft om het bewegen in de pauzes te stimuleren. OR, dank jullie wel!

S.O.S. formulier 2018-2019
In de eerste week ontvangt u van ons het S.O.S.- formulier. Het is de bedoeling dat u dit formulier z.s.m. voor (al) uw kind(eren) inlevert bij de leerkracht van uw kind. Hier is tevens het pdf-bestand te downloaden voor ouders die het SOS-formulier digitaal willen invullen (en willen bewaren).

Schoolgids 2018-2019
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2018-2019 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Ook groep 4 op woensdag tot 14.00 uur
Speciaal voor de ouders van de leerlingen groep 4 nog even een reminder: Vanaf groep 4 gaan de leerlingen van De Tandem ook op woensdag tot 14.00 uur naar school! De groepen 1 tot en met 3 hebben op woensdag tot 12.30 uur les.

MR
Vorig schooljaar is er een vacature uitgeschreven voor een nieuw MR-lid. Jorieke Dubelaar-Derksen, ouder van leerlingen uit groep 4, 6 en 8, zal plaatsnemen in de oudergeleding. Wij bedanken haar voor haar aanmelding en wensen haar veel succes in de MR.

Voorlezen groepen 1/2
Het voorlezen door ouders in de groep ½ willen we weer zo snel mogelijk starten. U kunt zich opgeven op de lijst, die op het speelhuis in de kleuterhal hangt.

Startgesprekken
In de week van 17 september vinden de startgesprekken in de groepen plaats. Deze gesprekken zijn in principe alleen met de ouders. Het doel is om kennis te maken met u als ouders. Wij vinden het belangrijk dat u uw kind voorstelt en dat u vertelt wat belangrijk is voor uw kind op school om goed tot leren te kunnen komen. Ouders kunnen zich via Digiduif inschrijven tussen maandag 10 september 19.00 uur en zondag 16 september 22.00 uur! 
Er is geen informatieavond meer gepland, in plaats hiervan ontvangen de ouders binnenkort informatie van de groepen ‘op papier’.

Week van de pauzehap groep 5 t/m 8
Als ‘Gezonde school’ neemt De Tandem ook dit jaar weer deel aan de ‘Week van de pauzehap’. In de week van 24 september a.s. zullen de leerlingen van groep 5 tot en met 8 ervaren hoe lekker een gezonde pauzehap kan zijn.

Schoolkorfbal 2018
Hoogstwaarschijnlijk wordt er op maandagavond 24 september a.s. een schoolkorfbaltoernooi gehouden op de velden van AKC. De deelnemende leerlingen krijgen van tevoren het programma mee. Eventueel zijn er dan op woensdagavond 26 september nog finalewedstrijden.

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Donderdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.

Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Studiemiddag team 27 september 2018
Op donderdag 27 september a.s. heeft het team van De Tandem een studiemiddag. Alle leerlingen zijn deze dag om 11.45 uur vrij!

Afspraken de Gezonde School 
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld). Op één of meer dagen lopen de leerlingen een Daily mile in groepsverband.

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen, etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma. 

Tenslotte gaan de kleuters dagelijks (m.u.v. de woensdag) naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:
Ochtendpauze

10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5

10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze

11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7

12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze

11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8

12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Kinderpostzegelactie 2018
Op woensdag 26 september a.s. om 12.00 uur gaat de Kinderpostzegelactie 2018 van start. Ruim 200.000 Nederlandse kinderen uit de groepen 7 en 8 zwermen uit om bestellingen op te halen.

Ook De Tandem doet wederom mee aan deze actie. Dat betekent dat de leerlingen uit groep 7 en 8 op deze dag dus al om 12.00 uur vrij zijn en dus niet lunchen op school.

Verdere informatie over de Kinderpostzegelactie 2018 kunt u vinden op: www.kinderpostzegels.nl

Ontruimingsoefening
In september wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen worden hier door de leerkracht(en) op voorbereid.

Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019
Het is op school gebruikelijk dat ouders jaarlijks een bijdrage (mede bepaald door de MR) betalen aan de OR. Deze vrijwillige en schoolreisbijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die buiten het normale lesprogramma vallen. Hierbij moet u o.a. denken aan: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest en de Tandemdisco.

Op dit moment ligt er een voorstel bij de MR voor de aanpassing van de schoolreisbijdrage, omdat we vorig schooljaar een tekort draaiden, die eenmalig uit de reserves zijn betaald.

Muzieklessen groep 4
Cultuureducatie is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit. Zò belangrijk dat onze overheden daarin willen investeren, waardoor alle kinderen kennis kunnen maken met kunst en cultuur.

De gemeenten Almelo en Enschede hebben er in dat kader voor gekozen om (ook) te investeren in muziekonderwijs en stellen subsidie beschikbaar, waardoor leerlingen uit de groepen 4 gratis een

Algemene Basiscursus (ABC) muziek kunnen volgen. Deze lessen worden gegeven door vakdocenten van Kaliber Kunstenschool. Groep 4 krijgt dus elke week drie kwartier een muziekles van een vakdocent.

Lege batterijen? Lever ze in!
Sinds enkele jaren staat er in de hal een inzamelton voor lege batterijen. Voor de ingezamelde lege batterijen krijgt de school punten, hiermee kan spel- en speelmateriaal bij elkaar worden gespaard. Goed dus voor de school én voor het milieu.

Lever dus snel je lege baterijen in!

ANWB Streetwise op bezoek!
De Tandem voelt zich medeverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd op vrijdag 28 september a.s. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

De vier vaste onderdelen zijn:

Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.

Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.

Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Kijk voor meer informatie op http://www.anwb.nl/streetwise. We gaan er samen met de leerlingen een leerzame en vooral gezellige dag van maken!

Naast de vier vaste onderdelen zal er dit jaar een pilot van de ANWB Fietsverlichtingsactie, bestaande uit een fietscontrole, plaatsvinden.

Ouderhulp in werkgroepen 2018/2019

De Ouderraad werkt met werkgroepen om de verschillende activiteiten te kunnen organiseren. Lijkt het u leuk om komend schooljaar een bepaalde activiteit voor te bereiden in een werkgroep, meldt u dan aan.

De activiteiten voor het komende schooljaar zijn:

– Tandemdisco (vrijdag 12 oktober 2018)
– Sinterklaas (woensdag 5 december 2018)
– Kerst (donderdag 20 december 2018)
– Koningsspelen (vrijdag 12 april 2019)
– Sponsorloop (dinsdag 21 mei 2019)
– Tandemtalentenjacht (vrijdag 28 juni 2019)

Heeft u interesse om een actieve bijdrage te leveren aan een bepaalde werkgroep, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR, Miriam Kars. Haar e-mailadres is: miriamkars@live.nl

U kunt uw interesse ook kenbaar maken bij de adjunct-directeur Michel Maag. Hij zorgt er dan voor dat de OR hiervan op de hoogte wordt gesteld. Het streven is om de werkgroepen in de eerste week van het nieuwe schooljaar in te delen.

--

Nieuwe OR-leden gezocht
Op dit moment bestaat de Ouderraad (OR) uit zes ouders en vanuit de directie fungeert adjunct-directeur Michel Maag als contactpersoon met de OR. Wij zijn op zoek naar enkele nieuwe leden,  die ons kunnen helpen met het organiseren van de diverse activiteiten in het schooljaar 2018-2019. Meer informatie over de OR is te vinden op de website van De Tandem en natuurlijk kunt u ook de leden benaderen.

Namens de OR, Miriam Kars

VVN Verkeersouder worden?
De Tandem is op zoek naar een verkeersouder of verkeersouders. Wat zijn de werkzaamheden van een verkeersouder? VVN Verkeersouders helpen de school met alles wat met verkeer te maken heeft. Met de hulp, begeleiding en initiatieven van een verkeersouder is er meer aandacht voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Voorbeelden zijn:

- Hulp bij praktische activiteiten als de fietscontrole, de lichtbrigade, etc.

- signaleren van verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving

- Hulp bij het ANWB schoolprogramma Streetwise (vrijdag 28 september 2018)

Wilt u meer weten over het verkeersouderschap, dan kunt u contact opnemen met adjunct-directeur Michel Maag.

Digiduif wordt Social Schools
De organisaties voor oudercommunicaties ‘Digiduif’ en ‘Social Schools’ zijn gefuseerd. Zijn gaan samen verder onder de naam ‘Social Schools’. Voor Digiduif-gebruikers betekent dat zij alle mogelijkheden behouden, maar dan gebruiksvriendelijker. En de vernieuwde app wordt mooier, overzichtelijker en eenvoudiger. U als ouder wordt tijdig op de hoogte gebracht als de overstap voor De Tandem wordt gerealiseerd.

Resultaten ouderenquête 2018
Afgelopen maanden heeft 52% van de  ouders deelgenomen aan de oudertevredenheidsenquête. De Tandem voldoet hiermee aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. Wij danken alle ouders voor het invullen.

De Tandem is erg trots met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Wij gaan de informatie uit de en enquête verwerken en bespreken met de medezeggenschapsraad. Bent u nieuwsgierig naar de resultaten? Deze zijn in te zien op: www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6534/1084/De-Tandem/Oudertevredenheid

Schoolreis- en kampgeld
Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2018-2019’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Smartwatches
Smartwatches zijn horloges, die ook een  telefoon- en/of opnamefunctie hebben. De regel is dat de leerlingen deze bij binnenkomst in de la leggen bij de overige mobieltjes. Uiteraard mogen ze deze na schooltijd weer meenemen. Het meenemen van mobieltjes en smartwatches is op eigen risico. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor deze spullen.

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
De gemeente Almelo vindt het belangrijk dat ieder kind moet kunnen sporten of deel moeten kunnen nemen aan cultuuractiviteiten. Daarom zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds actief in onze gemeente.

De fondsen hebben als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders, de kans te geven om te sporten of te laten deelnemen aan cultuur. De bijdrage van maximaal €225,- (sport) of €450,- (cultuur) per kind per jaar, is bedoeld voor het betalen van de contributie, de aanschaf van (sport)kleding of de huur van een muziekinstrument.

Beide fondsen zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen, die leven van een inkomen van maximaal 115% van het sociaal minimum. Een volledig overzicht van de ‘spelregels’ in Almelo vindt u op:

www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almelo/ 

www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almelo/

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit kan o.a. een buurtsportcoach, een combinatiefunctionaris of een GGD-medewerker zijn.

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden.

Schoolgids 2018-2019
klik hier klik hier voor de digitale versie!