FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

januari 2020

Kerstkaarten actie voor eenzame ouderen
De leerlingen van De Tandem hebben kerstkaarten gekleurd en gemaakt.Wij zijn door een goede doelenfonds verblijd met zelf in te kleuren kerstkaarten. Deze zouden door de PTT bezorgd worden bij eenzame ouderen. Prachtige actie, maar wat is nu mooier dan zelf deze kaarten te kleuren of zelf een eigen kaart te maken en deze zelf te bezorgen.

De Tandem-leerlingen van groep 1 tot 8 zijn daarop hard aan de slag gegaan en hebben dus zelf de kerstkaarten weggebracht naar de ouderen. De leerlingen van groepen 1 tot 4 hebben in De Schelfhorst kaartjes uitgedeeld. Met leerlingen van de leerlingenraad  en een aantal anderen van groep 5 tot 8 is in kleine groepjes met Marjan een bezoek gebracht aan Eugeria:  Huis Het Plantsoen, aan Friso: woning 2 en aan De Weidenhof aan de Ootmarsumsestraat.
De leerlingen hebben veel geleerd van het wegbrengen. Ze gaven de ouderen netjes een hand en wenste hen fijne feestdagen; Hebben de zelfgeschreven kaarten voorgelezen, als er geen bril voor handen was; Waren ontroerd, omdat ze zagen hoe blij de mensen waren die een kaart kregen. Hebben geleerd dat als een bewoner de envelop niet kon openmaken, zij dit voor hen konden openen. En ook dat door een stukje de kaart uit de brief te halen, een oudere trots de kaart er zelf verder uit kon pakken.

Ik was trots op de leerlingen.

Kerstfeest 2019
Op donderdag 19 december 2019 werd er wederom een gezellige kerstsfeer gecreëerd op De Tandem; kerstbuffetten in de groepen en de leerlingen in feestkleding! De kerstbuffetten waren prima verzorgd door ouders en leerlingen. De Kerstcommissie zorgde voor een lekker toetje en ze hadden ook heerlijke warme chocolademelk of glühwein als versnapering voor de ouders. Bij deze bedanken we eenieder die een bijdrage heeft geleverd voor het doen slagen van het kerstfeest op De Tandem.

Komt u ook naar de Nieuwjaarsopening?
We hopen dat veel ouders op maandag 6 januari 2020 om 13.45 uur met ons het nieuwe jaar willen openen op het werkplein in de school.

Kiwistickers sparen
Het is gelukt! De kiwiposter in de hal zit aan beide kanten vol met stickers van deze vrucht. Dat betekent dat we 20 ballen en een pompje bij elkaar hebben gespaard. Iedereen ontzettend bedankt voor het helpen sparen!

Studiedag team; alle leerlingen vrij
Op woensdag 8 januari a.s. heeft het team van De Tandem een studiedag. Dit betekent dat alle leerlingen van De Tandem een vrije dag hebben.

Nationale voorleesdagen 2020
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters worden tussen 22 januari en 1 februari 2020 de Nationale Voorleesdagen gehouden. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. De Tandem besteedt natuurlijk ook aandacht aan deze dagen.

Aangekondigde staking op 30 en 31 januari 2020
Het Tandemteam  zal zich hierop na de kerstvakantie beraden.

Een heel gelukkig 2020!
Het Tandemteam wenst alle leerlingen, ouders en grootouders een heel gelukkig en gezond nieuwjaar!

--

Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020
Inmiddels heeft 65% van de ouders de ouderbijdrage voor dit jaar al betaald of hebben hiervoor een machtiging afgegeven. Helpt u ons om dit zo snel mogelijk op 100% te krijgen?

De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is dat dus €45,00.
De schoolreis-/kampbijdrage is een bijdrage die volledig wordt gebruikt voor de schoolreis van uw kind in het huidige schooljaar. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om de ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd mogelijk om, in onderling overleg, bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te voldoen.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2019-2020’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Tevens is het mogelijk om het schoolgeld automatisch te laten incasseren. Het machtingsformulier kunt u hier downloaden en is tevens te verkrijgen bij de directie.

Mocht u problemen hebben met de betaling, dan heeft stichting leergeld Almelo hier een budget voor gereserveerd, dat u kunt aanvragen via https://www.leergeld.nl/almelo/. Zo blijft voor iedereen de schoolreis betaalbaar. Zie ook (flyer_Jeugdfonds_Almelo_leergeld_2019)

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden. 

MMMM Lekker! Ook dit schooljaar weer EU-Schoolfruit op De Tandem
In het kader van De Tandem als gezonde school, zijn wij erg blij u te kunnen melden dat alle leerlingen van 12 november a.s. t/m 19 april 2020 drie stuks groente en fruit per leerling per week, krijgen. De Tandem doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Alle kinderen lusten groente en fruit! Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. Wij laten u tijdig weten, wat het wekelijkse aanbod is.

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Uiteraard hebben de leerlingen een schoon shirt, korte boek of gympakje met passende gymschoenen met witte zolen bij zich om aan te trekken. Leerlingen mogen deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Beleid flyers uitdelen of reclameposters
Wij krijgen regelmatig vragen van bedrijven of zij flyers mogen uitdelen bij ons op school. Ons beleid is als volgt: In principe geven wij niets mee met de leerlingen. Als wij vinden dat de activiteit educatief is voor kinderen, benoemen de leerkrachten dit in de groepen en kunnen de flyers uit eigen beweging worden meegenomen. De flyers liggen dan in de groep of bij de ingangen van de school.
Soms wordt het flyeren ingezet als ‘ruilmiddel’. Als tegenprestatie van een gratis (sport)clinic, delen wij dan individueel flyers uit. 

S.O.S. formulier 2019-2020
In de eerste week ontvangt u van ons het S.O.S.- formulier. Het is de bedoeling dat u dit formulier z.s.m. voor (al) uw kind(eren) inlevert bij de leerkracht van uw kind. 

Schoolgids 2019-2020
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2019-2020 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Woensdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.
Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld).

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen,  en op hun Chromebook etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma.
Tenslotte gaan de kleuters dagelijks naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:

Ochtendpauze
10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5
10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze
11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7
12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze
11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8
12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Onze leerlingen zijn dik tevreden over De Tandem, een 8,6 krijgen wij!!!
Jaarlijks peilen wij de sociale veiligheid middels het  leerlingentevredenheidsonderzoek van Met het gemiddelde 'rapportcijfer' van 8,6, tijdens de afname in april 2019, zijn wij zeer tevreden.

Problemen/onduidelijkheden? Kom langs!
Als u iets hoort of ziet bij ons op school waarvan u denkt: “Klopt dit wel?” of “Hier ben ik het niet mee eens!”, loop dan even na 14.00 uur de school binnen of bel met de leerkracht. Praten bij het hek of op het plein verandert niets aan een situatie, in gesprek gaan met de leerkracht kan duidelijkheid bieden en bijdragen aan een gezamenlijke oplossing.

In principe zijn onze groepsleerkrachten de eerste aanspreekpunten. Soms hebben we andere afspraken, maar we maken graag een afspraak met u. Daarna kan er, eventueel samen met de groepsleerkracht, een gesprek met de directie volgen.

Afhaalpunt in IKC Schelfhorst Locatie OBS De Tandem

Uw boeken bijna thuisbezorgd!
Is de Bibliotheek Almelo te ver weg of lastig om er te komen en woont u in de buurt van OBS De Tandem? Bibliotheek Almelo maakt het u makkelijker met een afhaalpunt in OBS De Tandem, aan Havezathe 97, 7608 CL  Almelo.

Hoe werkt het: 

  • Reserveer elk boek dat u maar wenst via www.bibliotheekalmelo.nl
  • Vul het gewenste afhaalpunt in
  • Het boek bezorgen wij zo spoedig mogelijk
  • U haalt het boek uit de afhaalkast van de Bibliotheek in de schoolhal
  • Het boek is al geleend op uw bibliotheekpas

Weet u dat:

  • U ook snel en makkelijk kunt reserveren via de Bibliotheek Wise app op telefoon of tablet?
  • U alle boeken op het afhaalpunt kunt inleveren ook al zijn ze ergens anders geleend?
  • U een uitleentermijn van 3 weken hebt maar er extra transportdagen bij komen?
  • Alle boeken en dus ook de nieuwste te reserveren zijn?

Openingstijden van het afhaalpunt : maandag t/m vrijdag  van 8.30 – 17.00 uur (Tijdens schoolvakanties gesloten)

Voor meer informatie: Jenette Koster-Rekers (jkoster@bibliotheekalmelo.nl)

 

Mijn kind is ziek of moet onverwacht naar de dokter en dan?
U meldt uw kind altijd af via de telefoon op nummer 0546-492337! Wij zien meldingen in Social Schools vaak te laat, daarom bovenstaand verzoek.

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Nieuwe sportshirts voor De Tandem
Tijdens het schoolvoetbaltoernooi 2019 spelen de leerlingen van De Tandem de wedstrijden in onze prachtige nieuwe sportshirts. De shirts kwamen tot stand dankzij drie Almelose ondernemers, met kinderen op De Tandem. 

Antiekhandel Steen, logos
R&R bouwwerken en
Seba montage en afbouw 
prijken met hun logo’s op de achterzijde van onze nieuwe sportshirts.

De leerkrachten en de leerlingen zijn erg dankbaar voor de mooie shirts en hopen dat de leerlingen hierdoor nog meer sportief plezier beleven tijdens de sporttoernooien. Nogmaals dank aan alle sponsoren.  

 

 

 

Bezoek onze facebookpagina.
facebooklogo2019