FIETSBELLEN

 

Fietsbellen

Nieuwsbrief van o.b.s. De Tandem

oktober 2019

Spelers van Heracles Almelo openen op woensdag 2 oktober om 13.00 uur,  samen met de leerlingen, onze voetbalkooi
Wat is het toch geweldig! Dankzij de €4000,-, die onze leerlingen bij elkaar hebben gelopen, is er een voetbalkooi gerealiseerd. De OR, meneer Michel en meneer Henk hebben samen met OPOA de resterende zaken, zoals het gladmaken van de vloer, vegen, bellen, koffie schenken etc. gezorgd, dat het er ook daadwerkelijk na de zomervakantie stond.

Project “Reis je mee?”
Van 23 september t/m 17 oktober werken alle groepen van De Tandem aan het thema “Reis je mee? “. Elke groep heeft een eigen land gekozen. Onder andere wordt aandacht besteed aan de taal, cultuur en de bezienswaardigheden.

Dance, Dance, Disco
Op vrijdag 11 oktober a.s. vindt weer de jaarlijkse Tandem DISCO plaats. Het thema is deze keer: Reis je mee! (zie uitnodiging_disco_2019 van de werkgroep/OR)

Komt u donderdag 17 oktober ook de tentoonstelling “Reis je mee?” bezoeken?
Als afsluiting van het project is er op donderdag 17 oktober a.s. tussen 17.30uur en 19.00 uur een tentoonstelling. Op deze avond kunt u in alle groepen kijken naar al het leuks dat er tijdens het project is gemaakt en gedaan. Ook kunt u lekkere hapjes uit de verschillende landen proeven. Tijdens deze avond is er ook een leuke speurtocht uitgezet, waarbij letters verzameld moeten worden. Deze letters samen vormen een zin en deze zin kan op de aangegeven plekken worden ingeleverd. Uit alle goede inzendingen wordt een winnaar getrokken.

Leesfestijn op 18 oktober a.s. opa’s en oma’s van de groepswinnaars welkom!
Binnen het project valt ook de Kinderboekenweek met hetzelfde thema. Tijdens de Kinderboekenweek vinden tevens de voorrondes van de voorleeswedstrijd plaats in de groepen 5 t/m 8. Op vrijdagmorgen 18 oktober a.s. vindt de finale plaats in de hal van de school. Ouders en natuurlijk de opa’s en oma’s van groepswinnaars krijgen een uitnodiging om dit leesfestijn bij te wonen.

MMMM Lekker! Ook dit schooljaar weer EU-Schoolfruit op De Tandem
In het kader van De Tandem als gezonde school, zijn wij erg blij u te kunnen melden dat alle leerlingen van 12 november a.s. t/m 19 april 2020 drie stuks groente en fruit per leerling per week, krijgen. De Tandem doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Alle kinderen lusten groente en fruit! Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. Wij laten u tijdig weten, wat het wekelijkse aanbod is.

Week van de pauzehap groep 5 t/m 8
Als ‘Gezonde school’ neemt De Tandem ook dit jaar weer deel aan de ‘Week van de pauzehap’. In week 41 (7 t/m 11 oktober a.s.) zullen de leerlingen van groep 5 tot en met 8 ervaren hoe lekker een gezonde pauzehap kan zijn. Tevens worden er enkele bewegingsactiviteiten aan gekoppeld.

Bezoek Rijksmuseum Amsterdam door groep 7 en 8
Op woensdag 9 oktober a.s. gaan de leerlingen en leerkrachten van groep 7 en 8 met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Zij vertrekken rond 9.45 uur en zullen rond 17.00 uur weer op school terugkomen. De leerlingen gaan in het museum het programma 'Proef de Gouden Eeuw' volgen. 
De inhoud is als volgt:
In een museum mag je nooit ergens aankomen... behalve tijdens deze kennismaking met het dagelijkse leven uit de Gouden Eeuw. Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen van de leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de Nachtwacht.

Heeft u de datum van de periodesluiting 2019 nog scherp in de agenda? De kinderen zien u er graag bij!

Dinsdag 5 november 2019: 12.45-13.45 uur groepen 1/2B, 3, 6 en 7

Donderdag 7 november 2019: 12.45-13.45 uur groepen 1/2A, 4, 5 en 8

Gymnastiek, veiligheid en hygiëne
Een verzoek aan ouders om uw kinderen op gymdagen geen sieraden te laten dragen, zoals kettingen, armbanden en/of lange oorbellen. Tevens een vraag om de langere haren in een staart/vlecht te (laten) doen. Uiteraard hebben de leerlingen een schoon shirt, korte boek of gympakje met passende gymschoenen met witte zolen bij zich om aan te trekken. Leerlingen mogen deodorant gebruiken, maar geen spuitbussen.

Komt u ook de jaaroverzichten van de OR en MR inzien?
Op woensdagavond 2 oktober a.s., tussen de 19.00 en 20.00 uur, bieden de OR en de MR de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om het jaaroverzicht in te zien. Tevens is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van OR en/of MR.

Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020
Het onderwijs in Nederland is kosteloos. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen wordt van de ouders/ verzorgers een financiële bijdrage gevraagd. In de ouderbijdrage zijn kosten voor de extra activiteiten opgenomen, maar ook excursies, schoolreisjes en het kamp.
Dit geld wordt dus gebruikt voor allerlei activiteiten en feesten waarvoor de school geen vergoeding krijgt van de overheid. U kunt dan denken aan: het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de tandemdisco, de tandemlunch, de koningsspelen en de talentenjacht.

De bijdrage is deels vrijwillig maar desondanks willen wij u met klem verzoeken dit bedrag te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen er geen activiteiten georganiseerd worden. Uw bijdrage is dus van groot belang! Dit schooljaar bedraagt de totale bijdrage €45,00 per leerling. De totale bijdrage is als volgt verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en schoolreisbijdrage € 30,00.

Als u een machtiging aan ons hebt gegeven dan zullen wij deze in oktober incasseren.
Heeft u gekozen voor termijnen, dan zullen deze ook starten in oktober en maandelijks t/m juni worden afgeschreven.
Heeft u gekozen om het zelf over te maken. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen op het volgende rekening nummer: NL46RABO0125232047 t.n.v. OR De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2019-2020’ en de naam en groep van uw kind(eren).

Mocht u problemen hebben met de betaling, dan heeft stichting leergeld Almelo hier een budget voor gereserveerd, dat u kunt aanvragen via https://www.leergeld.nl/almelo/. Zo blijft voor iedereen de schoolreis betaalbaar. Zie ook (flyer_Jeugdfonds_Almelo_leergeld_2019)

Beleid flyers uitdelen of reclameposters
Wij krijgen regelmatig vragen van bedrijven of zij flyers mogen uitdelen bij ons op school. Ons beleid is als volgt: In principe geven wij niets mee met de leerlingen. Als wij vinden dat de activiteit educatief is voor kinderen, benoemen de leerkrachten dit in de groepen en kunnen de flyers uit eigen beweging worden meegenomen. De flyers liggen dan in de groep of bij de ingangen van de school.
Soms wordt het flyeren ingezet als ‘ruilmiddel’. Als tegenprestatie van een gratis (sport)clinic, delen wij dan individueel flyers uit. 

De vakbonden roepen op tot staken op 6 november 2019
Deze dag hebben we op De Tandem een studiedag. Het team staakt mee. Dit betekent dat onze Tandem studiedag wordt verzet. Wij zullen u zo spoedig mogelijk de nieuwe datum van de studiedag doorgeven.

Funky Fridaydiscozwemmen
Eén vrijdagavond in de maand wordt er voor kinderen tot en met 14 jaar discozwemmen georganiseerd. Het zwembad wordt dan omgetoverd tot een echte disco, waar er samen met vriendjes en vriendinnetjes een leuke avond beleefd kan worden! Dit alles onder veilig toezicht van zweminstructeurs. Er is een DJ die zorgt dat de beste muziek wordt gedraaid en er zijn speciale thema’s. De avond duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Normaal zijn de kaartjes €3,50. Op vrijdagavond 4 oktober a.s. is De Tandem school van de maand en kan er met het uitgedeelde kaartje van het Sportbedrijf, voor slechtst €2,00 gezwommen worden.

S.O.S. formulier 2019-2020
In de eerste week ontvangt u van ons het S.O.S.- formulier. Het is de bedoeling dat u dit formulier z.s.m. voor (al) uw kind(eren) inlevert bij de leerkracht van uw kind. 

Schoolgids 2019-2020
Hier kunt u de digitale versie van de schoolgids 2019-2020 vinden. Deze is ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Gymtijden en dagen
De gymtijden en dagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdag 13.00-14.00: groepen 5 en 6.
Woensdag 13.00-14.00: groepen 7 en 8.
Vrijdag 13.00-14.00: groepen 3 en 4.

Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of op het grasveld).

Iedere groep heeft twee keer vijftien minuten buitenpauze en éénmaal per dag een binnenpauze. Op het moment van de binnenpauze kunnen de leerlingen tekenen, lezen, een filmpje kijken, een gezelschapsspel spelen,  en op hun Chromebook etc.

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het speellokaal. Daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma.
Tenslotte gaan de kleuters dagelijks naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.

Hoe ziet een dag eruit m.b.t. de pauze:

Ochtendpauze
10.00 uur                    groepen 3, 4 en 5
10.15 uur                    groepen 6, 7 en 8

Buiten pauze
11.45-12.00 uur          groepen 3, 5 en 7
12.00-12.15 uur          groepen 4, 6 en 8

Binnen pauze
11.45-12.00 uur          groepen 4, 6 en 8
12.00-12.15 uur          groepen 3, 5 en 7

Onze leerlingen zijn dik tevreden over De Tandem, een 8,6 krijgen wij!!!
Jaarlijks peilen wij de sociale veiligheid middels het  leerlingentevredenheidsonderzoek van Met het gemiddelde 'rapportcijfer' van 8,6, tijdens de afname in april 2019, zijn wij zeer tevreden.

Problemen/onduidelijkheden? Kom langs!
Als u iets hoort of ziet bij ons op school waarvan u denkt: “Klopt dit wel?” of “Hier ben ik het niet mee eens!”, loop dan even na 14.00 uur de school binnen of bel met de leerkracht. Praten bij het hek of op het plein verandert niets aan een situatie, in gesprek gaan met de leerkracht kan duidelijkheid bieden en bijdragen aan een gezamenlijke oplossing.

In principe zijn onze groepsleerkrachten de eerste aanspreekpunten. Soms hebben we andere afspraken, maar we maken graag een afspraak met u. Daarna kan er, eventueel samen met de groepsleerkracht, een gesprek met de directie volgen.

 

Afhaalpunt in IKC Schelfhorst Locatie OBS De Tandem

Uw boeken bijna thuisbezorgd!
Is de Bibliotheek Almelo te ver weg of lastig om er te komen en woont u in de buurt van OBS De Tandem? Bibliotheek Almelo maakt het u makkelijker met een afhaalpunt in OBS De Tandem, aan Havezathe 97, 7608 CL  Almelo.

Hoe werkt het: 

  • Reserveer elk boek dat u maar wenst via www.bibliotheekalmelo.nl
  • Vul het gewenste afhaalpunt in
  • Het boek bezorgen wij zo spoedig mogelijk
  • U haalt het boek uit de afhaalkast van de Bibliotheek in de schoolhal
  • Het boek is al geleend op uw bibliotheekpas

Weet u dat:

  • U ook snel en makkelijk kunt reserveren via de Bibliotheek Wise app op telefoon of tablet?
  • U alle boeken op het afhaalpunt kunt inleveren ook al zijn ze ergens anders geleend?
  • U een uitleentermijn van 3 weken hebt maar er extra transportdagen bij komen?
  • Alle boeken en dus ook de nieuwste te reserveren zijn?

Openingstijden van het afhaalpunt : maandag t/m vrijdag  van 8.30 – 17.00 uur (Tijdens schoolvakanties gesloten)

Voor meer informatie: Jenette Koster-Rekers (jkoster@bibliotheekalmelo.nl)

 

Mijn kind is ziek of moet onverwacht naar de dokter en dan?
U meldt uw kind altijd af via de telefoon op nummer 0546-492337! Wij zien meldingen in Social Schools vaak te laat, daarom bovenstaand verzoek.

 

Zelfstandigheidbevordering leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
Afgelopen december hebben wij uw aandacht gevraagd voor de zelfstandigheidsbevordering van onze leerlingen. Wij zien inmiddels dat vele leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zelfstandig de groep binnen komen. Aan de ouders, die hun kinderen toch nog in de school brengen, willen wij vragen om ze zelfstandig te laten binnenkomen. Uiteraard kunnen alle ouders (dus ook van de groepen 4 t/m 8) de leerkracht vanaf 8.20 uur kort informeren over belangrijke zaken die uw kind die dag aangaan. Voor andere zaken kan op dat moment (of na schooltijd) een afspraak worden gemaakt.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (om 8.30 uur) gaat de tweede bel.

Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen wekelijks een aantal themawoorden aangeboden uit onze taalmethode. Na drie weken volgt er dan een woorden-schattoets over deze themawoorden. Klik hier om deze woorden per groep en per thema te downloaden.

Nieuwe sportshirts voor De Tandem
Tijdens het schoolvoetbaltoernooi 2019 spelen de leerlingen van De Tandem de wedstrijden in onze prachtige nieuwe sportshirts. De shirts kwamen tot stand dankzij drie Almelose ondernemers, met kinderen op De Tandem. 

Antiekhandel Steen, logos
R&R bouwwerken en
Seba montage en afbouw 
prijken met hun logo’s op de achterzijde van onze nieuwe sportshirts.

De leerkrachten en de leerlingen zijn erg dankbaar voor de mooie shirts en hopen dat de leerlingen hierdoor nog meer sportief plezier beleven tijdens de sporttoernooien. Nogmaals dank aan alle sponsoren.